[Piirros: Meijerialueen kartta]

Alueen historiaa

Tyrnävän Osuusmeijerin vanha alue sijaitsee Tyrnävän kuntakeskuksen läheisyydessä, Muhokselta Ala-Temmekselle johtavan tien varrella. Se rajoittuu Tyrnävänjokeen ja vanhaan hautausmaahan.

Meijerialue on säilynyt merkittävin osin ja on perusilmeeltään 1900-luvun alun asussa. Alueen merkitys perustuu sen historiallisiin vaiheisiin ja rakennustaiteellisiin piirteisiin. Se on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi teollisuusmiljööksi.

Vuosisadan alussa perustetun Tyrnävän Osuusmeijerin toiminta käsitti monenlaista teollista toimintaa: alueella sijaitsevien meijerin, myllyn ja sahan ohella meijeri omisti turvepehkutehtaan ja ison sikalan. Vaikka meijerin kukoistuskausi ajoittui 1910–1930-luvuille, teollinen toiminta jatkui vuosikymmeniä eteenpäin: mylly ja saha toimivat 1980–1990-luvuille asti.

[R. Liuksialan vanha piirros meijerialueesta]
R. Liuksialan vanha piirros meijerialueesta

Meijerin seutu oli kylän taloudellinen keskus. Alueen keskellä kulkevalla Meijerikadulla kävi vilkas hyörinä: ajettiin maitoa meijeriin, käytiin jauhattamassa viljat myllyssä, rahdattiin sahatavaraa sahalta ja tehtiin ostokset alueella sijainneessa osuuskaupassa. Myllyn edustalla hevospaalussa odotteli parhaimmillaan satakin hevosta isäntäänsä.

Juustojen valmistus lakkasi vuonna 1940; maitoa otettiin vastaan vuoteen 1947, jolloin maidot alettiin kuljettaa Ouluun. Meijeritoiminnan päätyttyä pääsivät alueen rakennukset rapistumaan. Tämän arvokkaan tellisuusalueen historiassa tapahtui uusi onnekas käänne, kun Tyrnävän kunta osti sen rakennuksineen vuonna 1991. Koko alue on tarkoitus vähitellen ja suunnitelmallisesti saneerata toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Meijeri-kivipirttiJuustolatJuustolatMyllykirjastoPömilä-kahvilaLuostariSahaSaha