Osoite: Pytinkitie 8, 91800 Tyrnävä

Tyrnävän maatalouskonemuseon rakennus valmistui vuonna 2013. Maatalouskonemuseoon on rakennettu vuonna 2014 vanhoja maatalouskoneita esittelevä perusnäyttely. Tyrnävä on historialtaan merkittävä pohjoispohjanmaalainen maatalouspitäjä. Maatalous on aina ollut Tyrnävällä merkittävä elinkeino. Maatalouden historiaan perehtyvä museokokonaisuus näyttelyineen muodostaa kiehtovan rinnastuksen paikkakunnalla joka puolella nähtävissä olevan nykyisen voimaperäisen maatalouden harjoittamisen kanssa. Maatalouskulttuurin historiaa esittelevä maatalouskonemuseo on kotiseutumuseon vahvuus. Museoon rakennetun perusnäyttelyn avulla välitetään tietoa menneiden sukupolvien työstä ja taidoista ja siten säilytetään Tyrnävän vahvan maatalouspitäjän maatalouskulttuuri elävänä tuleville sukupolville.

[Sisäkuva museosta] [Kuva: traktoreita maatalousmuseossa]

Museon kohderyhmänä ovat Tyrnävän asukkaat,mutta myös yleisemmin kaikki maatalouden historiasta kiinnostuneet Pohjois-Pohjanmaalla ja koko Suomessa. Maatalouskoneet voidaan jakaa maanviljelyyn, karjanhoitoon ja metsänhoitoon tarkoitettuihin koneisiin. Maatalouskoneet alkoivat yleistyä Suomessa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Tähän vaikutti maatalouskoneiden hinnan lasku 1890-luvulla ja samanaikainen maaseudun työvoimakustannuksien nousu

Tyrnävän Kotiseututalon pihapiirissä sijaitsevassa maatalouskonemuseossa on näyttelytilaa kaiken kaikkiaan 350 neliömetriä. Maatalouskoneiden historiaa esittelevä näyttely on rakennettu vuoden 2014 aikana. Museossa on esillä hevosvetoisia, traktorivetoisia, käsikäyttöisiä ja viljan puintiin liittyviä maatalouskoneita 1800-luvulta vuoteen 1965. Perusnäyttelyn maatalouskoneet on laitettu esille kronologisesti käyttötarkoituksen, tyypin ja vuodenkierron mukaan. Maatalouskonemuseon perusnäyttely jakautuu neljään eriteemaiseen osastoon:

  1. Hevosvetoiset maatalouskoneet
  2. Traktorit ja traktorivetoiset maatalouskoneet
  3. Käsikäyttöiset maatalouskoneet
  4. Viljankorjuuseen ja -puintiin liittyvät koneet.

Hevosvosvetoisten koneiden osastossa on esille laitettu muun muassa hevosvetoiset kylvökone, niittokone ja haravakone. Museon traktorivetoisten koneiden osastossa on esillä esimerkiksi 1920-luvun Cletrac-telaketjutraktori, 1930-luvun piikkipyörätraktori ja 1950-luvun Ferguson-maataloustraktori, jossa on niittokone. Käsikäyttöisistä maatalouskoneista voidaan mainita seula-, viskuri- ja silppurikone. Viljanpuinnista näyttelyssä on maamoottorin, puimakoneen ja olkilietson muodostama kiehtova kokonaisuus. Kaikki Tyrnävän maatalouskonemuseon perusnäyttelyssä esillä olevat vanhat maatalouskoneet ovat alkuperäiskuntoisia, ja ne on saatu lahjoituksina tai säilytyssopimuksella osaksi Tyrnävän maatalouskonemuseon perusnäyttelyä. Maatalouskonemuseon perusnäyttely on rakennettu, museoalan ammattilaisen ohjauksessa, talkoovoimin. Tyrnävän maatalouskonemuseon museotoiminnasta vastaa Tyrnävän Kotiseutu- ja museoyhdistys ry.

Lähdeluettelo

 

  • Korhonen, Jarmo: Näyttelysuunnitelma. Tyrnävän kotiseutumuseo – Maatalouskonemuseo 2014.
  • Matinolli, Kyllikki & Asunmaa, Martti: Merestä noussut maa: Tyrnävä 1800–2000.