Pormestari A. J. Westmanin siirryttyä vuoden 1828 alussa Iisalmen tuomiokunnan tuomariksi kahdentoista pormestarivuoden jälkeen oli Raahessa jälleen järjestettävä pormestarinvaalit. Tammikuun 29. päivänä saapui maaherra Stjernschantz Oulusta nimittämään kaupungille väliaikaista pormestaria, joksi porvaristo yksimielisesti valitsi varatuomari Gregorius Gummeruksen.

Gummerus hoiti virkaa väliaikaisena toukokuun 12. päivään saakka samana vuonna, jolloin Oulun tuomiokunnan tuomarin J. J. Grönbladin valvonnassa suoritetussa vaalissa hänet valittiin pormestarinvirkaan pysyvästi.

Useasta edeltäjästään poiketen Gummerus omisti kaupungissa oman talon nykyisen Kansallis-Osake-Pankin toimitalon paikalla Kauppa- ja Koulukatujen risteyksessä. Paikka koordinoitiin tuohon aikaan kaupungin ensimmäisen korttelin taloksi n:o 11. Liiketoimintaa ei sen sijaan Gummeruksenkaan tiedetä toimittaneen.

Gummerus oli raahelaisen mittapuun mukaan pitkälle oppinut mies. Turun yliopistossa suoritettujen lainopillisten opintojen lisäksi hän harrasti omatoimisesti ahkeraa itseopiskelua, ja hänen tiedetään olleen hyvin kiinnostuneen myös kaunokirjallisuudesta, mistä parhaiten kertonee hänen kuollessaan jälkeensä jättämä kotikirjasto, joka sisälsi noin 200 nidettä, joiden arvo tuolloin punnittiin 50 ruplaksi.

Kotikirjasto oli ajan mittapuihin todella laaja. Se sisälsi lukuisten historiateosten ohella sanakirjan, maantieteellisen sanakirjan, 24-osaisen loisteliaan raamatun sekä erinäisiä lainopillisia teoksia. Näiden ohella kuului kirjastoon Runebergin, Shakespearen, Goethen, Caloniuksen ym. kaunokirjallisia teoksia ja Castrénin Kalevala. Lukuisten elämäkertojen lisäksi uppoutui Raahen pormestari vapaahetkinään myös Baijerin kuninkaan Ludvigin runokokoelman antimiin.

Turhaan ei kirjastossa varmastikaan ollut vuodelta 1667 peräisin ollutta merilakia, sillä Raahen merenkulku- ja laivanvarustustoiminta vilkastui kaiken aikaa. Gummeruksen ryhtyessä hoitamaan pormestarin tehtäviään 1828 oli kaupungin aluskanta 17 purjelaivaa, joiden kantavuus oli 1 052 lästiä eli 1 890 tn. Vuonna 1844 Gummeruksen virkauran päättyessä aluksia oli 20, mutta ne olivat lähes uudelleen rakennettuja, koskapa kantavuus oli paisunut lähes kaksi ja puoli -kertaiseksi eli 2 622 lästiin. Suurin Gummeruksen aikana Raahessa rakennettu alus oli Zachris Fransenin varustama 271 lästin fregatti Patria, joka sittemmin haaksirikkoutui Ranskan rannikolla.

Kaupan määrällinen kasvu oli sekin Gummeruksen aikana mainittavaa, joskaan ei vielä sitä suuruusluokkaa kuin paria vuosikymmentä myöhemmin. Vuonna 1828 kannettiin Raahessa tuontitavarasta tullia 4 620 hopearuplaa ja kaupunkiin saapuneita aluksia oli 41. Vientitullia kannettiin samana vuonna 3 239 hopearuplaa, ja lähteneitä aluksia niinikään 41. 1844 tuontitulli oli vastaavasti 14 652 hopearuplaa ja vientitulli vain 1 174 hopearuplaa, mikä johtuu muuttuneesta tullinkantomenettelystä. Tuontitullin perusteella voidaan siis sanoa laivaustoiminnan vilkastuneen noin nelinkertaiseksi Gummeruksen aikana.

Gummeruksen aikana Raahen kaupunki laajeni myös alueellisesti, mitä on pidettävä kaupungin myöhemmälle kehitykselle merkittävänä saavutuksena. Kaupungin alue oli nimittäin käynyt auttamattomasti ahtaaksi, ja maistraatti kääntyi Gummeruksen johdolla maaherra Lagerborgin puoleen pyytäen kaupungille lisäaluetta. Asiaa käsiteltiin 1.4.1837 pidetyssä yleisessä raastuvankokouksessa, jossa maistraatti määritteli ne toivomukset ja niitä seuraavat määräykset, joiden suhteen maaherran odotettiin ryhtyvän toimenpiteisiin. Kaupungin maa-aluetta laajennettiinkin etelään päin nykyisestä Laivurinkadusta lukien, mutta ei niin kuin maistraatti oli esittänyt, vaan yleisten rakennusten yli-intendentin C. L. Engelin suunnitelman mukaisesti siten, että uusista tonteista muodostettiin neljä uutta korttelia. Tällä vaatimuksella Engel halusi säilyttää kaupungin yhtenäisen ulkonäön sekä parantaa kaupungin paloturvallisuutta.

Varatuomari Gregorius Gummerus toimi Raahen pormestarina, järjestyksessään yhdentenätoista, hieman vajaat 16 vuotta eli kuolemaansa saakka vuoteen 1844. Gummerus oli naimisissa Johanna Vilhelmina Crohnsin kanssa, ja perheen huoltajan kuoltua jäi lesken hoiviin 8 alaikäistä lasta.