Oulujoki, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun pääjoki, alkaa Oulujärvestä ja virtaa Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kautta Oulun kohdalta Perämereen. Sillä on pituutta jokisuulta Oulujärvelle 106 kilometriä ja korkeuseroa noin 122 metriä. Joen vesistöalueen kokonaispinta-ala on 22 900 km², ja sen sivujoet ovat Sanginjoki, Muhosjoki, Kutujoki ja Utosjoki.

Oulujoki on ollut merkittävä kaupankäynti- ja matkustusreitti vuosisatojen ajan. Joen historiaan kuuluvat myös tervankuljetus, matkailu sekä lohenkalastus. Oulujoki oli Suomen merkittävimpiä lohijokia aina 1940-luvulle saakka, jolloin Ouluun rakennettiin Merikosken voimalaitos, joka esti kutemaan pyrkiviä vaelluskaloja nousemasta jokeen. Suomen matkailulle joki oli varsinainen vetonaula 1800-luvun loppupuolelta lähtien, kun kotimaasta ja ulkomailta alkoi virrata turisteja laskemaan Oulujoen koskien kuohuja ja kalastamaan komeita lohia.

Lähdeluettelo

 • Entinen Oulujoki: historiikkia ja muistitietoa. 1954.
 • Haapala, Eero: Oulujoen lohenkalastuksen vaiheet. Teoksessa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto: vuosikirja. Osa 13: 1953–1955. 1955.
 • Immonen, Esko: Tervanpolttoajan muistelmia. 1996.
 • Karjalainen, E. V. I.: Oulujoki – Pohjanmaan valtaväylä. Kaltio 1950: 2, s. 38-41, 53.
 • Kauppinen, Tapani: Pohjois-Suomen koskivoimalaitokset. Teoksessa Jouko: Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan kotiseutujulkaisu 7. 1962.
 • Korhonen, Markus H.: Viktoriaaninen loma Pohjolassa: lordeja Oulujoen koskissa. Teoksessa Faravid: Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja. Osa 24. 2000.
 • Lehtonen, Anna: Tervasta ja tervaveneestä. Kaltio 1947: 1, s. 16–17.
 • Pohjois-Suomen Ympäristölupavirasto. Oulujoen Uittoyhdistyksen lakkauttaminen ja sen poistaminen uittoyhdistysrekisteristä. Lupapäätös.
 • Päiväsalo, Meeri: Tervansoutua Oulujoessa. Kaleva 7.11.1948, 9.11.1948
 • Vahtola, Jouko: Lohijoki sähköjoeksi – oliko Oulujoen rakentaminen virhe? Teoksessa Pohjois-Suomen puolesta: päätoimittaja Teuvo Mällisen juhlakirja. 2000.
 • Vesivoimaa Oulujoesta 50 vuotta: sähköllä eteenpäin. 1991.
 • Wuorentaus, Yrjö: Oulujoen lohi. Teoksessa Jouko: Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan kotiseutujulkaisu 4. 1947.