Koskikauppojen lopettamisen aikoihin Kuusamon manttaalikunta sai Maalaiskuntien liitolta pyytämänsä selvityksen koskikaupoista, johon liiton lakimiehet eivät kuitenkaan osanneet ottaa yksiselitteisesti varmaa kantaa. Kuitenkin tapahtumien arveltiin olevan yhteismetsälain määräysten vastaisia. Imatran Voima Oy jatkoi koskiosuuksien ostamista vielä kaksi päivää eduskuntakyselyn ja Maalaiskuntien liiton antaman vastauksen jälkeen ja ilmoitti omistavansa enemmistön kohteena olleista vesiosuuksista. Pohjolan Voima Oy puolestaan ilmoitti aikeistaan nostaa oikeusjuttu kilpailevaa voimayhtiötä vastaan. Riitelystä huolimatta molemmat yhtiöt jättivät 2.6.1955 ostotarjouksen manttaalikunnan epäviralliselle toimikunnalle. Samana päivänä Suomen Pankki uhkasi lopettaa luoton antamisen molemmille yhtiöille, mikäli nämä eivät lopettaisi Kuusamon koskien ostoa. Suomen Pankissa pelättiin koskiosuuksista maksettavien kohtuuttoman korkeiden hintojen – eräässä vaiheessa jopa 1 000 mk hehtaarilta – nostavan sähkön hintaa koko maassa. Tästä johtuen pääjohtaja Rainer von Fieandt kutsui molempien yhtiöiden edustajat luokseen puhutteluun, jossa yhtiöitä kehotettiin sopimaan riitansa. Tämän jälkeen molemmat voimayhtiöt vetivät pois ostotarjouksensa.

Kuusamossa manttaalikunta valitsi itselleen 3.6.1955 virallisen toimikunnan, jonka tehtävänä oli muun muassa selvittää mahdollisuutta manttaalikunnan oman voimalaitoksen rakentamiseen. Ajatus jouduttiin kuitenkin hylkäämään monien käytännön vaikeuksien vuoksi. Sen sijaan Suomen Pankkia pyydettiin pitäytymään uhkauksessaan, jota toimikunta piti ostokieltona, jotta kaikki osakkaat ehtisivät saada selvyyden asiasta. Manttaalikunnan puheenjohtaja U.A. Virranniemi kirjoitti 2.7.1955 omissa nimissään kirjeen molemmille voimayhtiöille, jossa hän arveli ostokiellon aikanaan raukeavan ja pyysi, ettei tulevassa kaupankäynnissä käytettäisi enää samanlaisia menettelytapoja kuin aiemmin. Tämän lisäksi ostajan olisi suotavaa ottaa yhteys manttaalikunnan toimikuntaan, jotta kaupankäyntitavoista ja hinnoista voitaisiin sopia paremmin.