Menneiltä polvilta periytyvää sattuvaa sanontaa on Kalajokilaakson keskijuoksun alueella sanottu sanansutkaukseksi. Tähän otetuista sanansutkauksista eli sananparsista on suurin osa merkitty muistiin jo 1900-luvun alkupuolella, eikä niiden alkuperää tiedetä. Paljolti myös myöhemmin muistiinmerkityt ovat tuntemattomien henkilöiden lausumia.

Koko Suomessa tunnettujen sanontojen ottamista mukaan on pyritty välttämään. Tällaisia on kuitenkin otettu mukaan silloin, kun niiden on ajateltu olevan lähtöisin Nivalan seudulta.