Kodista kotiseutumuseoksi

[Kuva: Kniivilän päärakennus]

Osoite: Marjaniementie 20, 90480 Hailuoto
Yhteystiedot ja aukioloajat: museot.fi

Kniivilän museo sai alkunsa tilan viimeisen perillisen kuoltua vuonna 1978. Päärakennus ja pihapiiri on säilytetty lähes sellaisina kuin ne olivat viimeisten asukkaiden Heikki, Eemeli ja Hanna Kniivilän eläessä. Koko museoalueen rakennusten määrä on kuitenkin kasvanut vuoden 1978 yhdeksästä nykyiseen kahteenkymmeneen. Paikalle on siirretty aittoja, riihiä, tuulimylly sekä sympaattinen torppa piharakennuksineen. Uudistukset eivät silti riko alkuperäistä tunnelmaa.

Entisaikojen elinkeinoja

[Kuva: Pirtin uuni]

Kniivilän museossa on yli 3 000 luetteloitua esinettä. Itse Kniivilän tila esittelee perinteisiä hailuotolaisia elinkeinoja. Esillä on maa- ja karjatalousvälineitä, kalastustarpeita sekä käsityökaluja ja -näytteitä. Roikkuupa pirtin seinällä suustaladattava hyljepyssykin. Huomattava osa esineistä on Kniivilän alkuperäisiä tavaroita. Pientilallisen elämää tuo tutuksi puolestaan suutarin torppa, navetta ja pieni savusauna. Kerätyt ja lahjoituksina saadut esineet on järjestetty omiksi kokonaisuuksikseen aiheen mukaan. Riihet ja masiinahuone ovat oikeastaan käyttökunnossa. Elosuojaan on kerätty kattava kokoelma maatalouslaitteita 1800-luvun lopulta aina 1960-luvulle. Näytteillä on myös kalastusvälineitä ja keskimoottorivene.

[Kuva: Kniivilän pirtti]

[Kuva: Kniivilän kamari]

Hyviä hevosia ja suorat halkopinot

[Kuva: Kniivilän aittoja]

Kniivilä edusti hyvin tyypillistä paikallista elämäntapaa. Säästeliäät, hailuotolaisittain visut ihmiset elivät työteliästä elämää. Myös Amerikassa käytiin. Se, että talon viimeisillä asukkailla ei ollut lapsia, selittää osaltaan esineiden ihmeen hyvän säilymisen. Heikki, Eemeli ja Hanna Kniivilä olivat sisaruksia, eikä heistä kukaan avioitunut. Siitä huolimatta talonpito oli tarkkaa. Tarinoiden mukaan on Kniivilässä aina ollut erityisen suorat halkopinot ja hyvät hevoset. Kuuluisat Kirkonsuoran kilpa-ajot hevosin ja rein järjestettiin juuri Kniivilästä kirkolle.