[Kuva: Ponkilan silta]

Muhoksella sijaitsee yksi harvoista tiemuseokohteista, Ponkilan silta. Ponkilan silta on teräsrakenteinen riippusilta, ja se valmistui vuonna 1931. Ponkilan sillan suunnittelusta vastasi insinööri L. Ilmoniemi. Riippusilta on 71 metriä pitkä; jänneväli on 60 metriä ja leveys 3,7 metriä.

Sillan rakentamista varten yleisten töiden ministeriö myönsi 200 000 markan avustuksen tammikuussa 1930. Rakentaminen aloitettiin insinööri L. Ilmoniemen suunnitelmien mukaan. Heinäkuussa 1931 siltaan asennettiin riippuköydet ja riipputangot. Sillan lopputarkastus pidettiin lokakuussa 1931: silta hyväksyttiin oikein ja kaikkien sääntöjen mukaisesti rakennetuksi. Silta oli kovassa käytössä Pyhäkosken ja Montan voimalaitosten rakentamisen aikana, ja sitä on vahvistettu ja korjattu useaan otteeseen.

[Kuva: Ponkilan silta]

Päätös museokohteeksi valinnasta tehtiin Tiemuseon museotoimikunnassa tammikuussa 1982. Tiemuseokohteena sillan arvo on sen rakenteellisessa laadussa. Nykyisin silta on pelkästään kevyen liikenteen käytössä.

Lähdeluettelo

  • Karppinen, Väinö & Kesäniemi, Martti: Muistojen kirja Muhokselta. 2008.
  • Jokinen, Pauli: Ponkilan silta. 1984.