Kohteen kuvaus

[Kuva valkolehdokista]
Valkolehdokit kertovat Vaippanevan paikoittaisesta rehevyydestä. Kuva Pekka Raudaskoski.

Vaippanevan suoalue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Suoalue on pienipiirteistä, erittäin vaihtelevaa ja osittain erittäin vaikeakulkuista. Alueella liikutaan jokamiehen oikeudella, sillä yksityisessä omistuksessa oleville maille ei ole perustettu varsinaista suojelualuetta.

Ala-Vuolujärven lähellä maisema on avara, mutta muualla suo on puustoista ja näkyvyys vähäinen. Suon avoimet osat ovat saranevoja, puustoiset laitaosat karuja rämeitä. Mustalähteenneva on ravinteisempi ja siksi lehtomainen. Suolla on myös kohtalaisen ravinteikasta nevakorpea.

Alueella on inventoitu 17 erilaista suotyyppiä, joista koivuletto ja tervaleppäkorpi on nimetty uhanalaisiksi suotyypeiksi.

Kasvillisuus

Alueen kasvillisuus vaihtelee runsaasti ja sillä tavataan useita uhanalaisia lajeja, mm. lehtosara, suovalkku ja valkolehdokki.

Linnusto ja muu eläimistö

Hirvet suosivat aluetta. Ala-Vuolujärvi on mainio lintujärvi. Lehtopensaikossa voi kuulla satakielen laulavan. (IH, PR)

Ajo-ohje Vaippanevan soille

Aja Vihannista Raahen suuntaan tietä nro 88 noin 6 km. Oikealle kääntyy Mäntylammentie. Aja Mäntylammen leirikeskuksen ohi ja vielä siitä eteenpäin 2,3 km. Käänny vasempaan menevästä tienhaarasta Majankankaan kohdalta. Ajettuasi tietä n. 2,5 km on Ala-Vuolujärvi suoraan etelään 200 m soranmontun kohdalta. Jatka tietä vielä 1,4 km. Tästä lähtee polku suoraan etelään. Käveltyäsi 800 m kangasta pitkin tulet Sahanojan varteen ja pääset siltaa ojan yli.

Alueella on muutamia polkuja, mutta ei opasteita.

Lisätietoja