Kohteen kuvaus

[Kuvassa keltalieko]
Keltalieko on kuivien mäntymetsien kasvi. Itiötähkissä kypsyy itiöitä kesäkuusta syyskuulle. Kuva Pekka Raudaskoski.

Lumijärven rannalla on hyvävetinen uimapaikka ja laavu. Tien toisella puolella avautuva harjualue on hyvä ulkoilu- ja marjastusmaasto.

Harjualue kuuluu valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan ja on säästynyt maa-ainesten otolta. Alue on erittäin vaihtelevaa puolukkatyypin männikköä. Muuten idyllisen maiseman rikkoo muutama hakkuuaukio.

Kasvillisuus

Puolukkatyypin kasvien joukkoon mahtuu muutama harvinaisuus, mm. harjukeltalieko.

Eläimistö

Hiekkatörmässä asustaa kettu. Linnusto on tyypillistä männikkökankaan lajistoa. (IH, PR)

Ajo-ohje Lumijärvenkankaan harjujensuojelualueelle

Lumijärvi on kantatie 88:n varrella noin 20 km Vihannista Pulkkilan suuntaan. Alueelle on opastus.