Kohteen kuvaus

[Kuva palokärjestä]
Palokärki suosii vanhoja metsiä. Kuva Kaarlo Ojala.

Rannikon läheisyydestä ei juuri nykyisin löydä luonnontilaisia vanhoja metsiä. Vasta merestä nousseilla merenrannan suojelualueilla kasvaa paikoin uutta luonnontilaista metsää.

Jauhonevalla sijaitsevat Telkkisaarten metsäsaarekkeet edustavat seudulle harvinaista keidassuon ja varsin luonnontilaisten metsäsaarekkeiden muodostamaa vaihtelevaa mosaiikkia. (KK)

Ajo-ohje Telkkisaarille

Telkkisaaret sijaitsevat Pyhäjoki–Vihanti-tien varrella. Liminkakylältä noin 1,5 kilometriä Vihantiin päin on Tuulasperäntien risteys. Tuulasperäntietä ajetaan noin 2,5 kilometriä, jolloin tien itäpuolella on pieni pelto. Pellon takana on Jauhoneva, jonka itäreunalla ovat Telkkisaaret.

Lisätietoja