Kohteen kuvaus

Pyhäjoen Myllysaari on rehevä ja kasvistollisesti arvokas lehtoalue. Pienikokoiseen saareen pääsee matalan veden aikaan kumisaappaat jalassa kahlaamalla.

Kasvillisuus

Arvokkaimpia Myllysaaressa kasvavia putkilokasveja ovat näsiä, lehtotähtimö, kevätlinnunherne ja koiranheisi. Saaresta on löydetty myös tulvasammalta (Myrinia pulvinata), joka kuuluu valtakunnallisesti silmälläpidettäviin lehtisammallajeihin. (RR)

Ajo-ohje Myllysaareen

Aja Merijärveltä 3 kilometriä Pyhänkoskelle päin. Käänny oikealle Saarelantielle. Puolen kilometrin ajon jälkeen saavut Pyhäjoen ylittävälle sillalle. Myllysaari näkyy sillalta pari sataa metriä alajuoksulle päin.