Kohteen kuvaus

[Kuva Hillurahkasta]
Hillurahkalla on useita pieniä metsäsaarekkeita. Kuva Kaarlo Ojala.

Hillurahka on Merijärven ainoa edes osittain luonnontilaisena säilynyt suurempi suoalue. Ojitukset ovat kyllä laajalti pilanneet tämänkin entisen muuttohaukkasuon, mutta suon keskiosasta löytyy vielä kohtalaisen kokoinen luonnontilainen ja maisemallisestikin mielenkiintoinen alue.

Hillurahkaa elävöittävät myös mukavasti lukuisat pienet metsäsaarekkeet.

Linnusto ja muu eläimistö

Hillurahkan kahlaajalajistoon kuuluvat kapustarinta, liro, metsä- ja valkoviklo sekä lehtokurppa. Joinakin vuosina pikkukuovikin on pesinyt suolla. Kurkikanta on ollut perinteisesti vahva, useina vuosina kolme paria.

Petolinnuista suopöllö ja sinisuohaukka ovat suon säännöllisiä saalistelijoita. Muita alueella tavattuja petolintuja ovat helmi-, varpus- ja hiiripöllö, huuhkaja sekä kana- ja hiirihaukka.

Kaikki metsäkanalintulajit asustavat Hillurahkalla tai sen tuntumassa. Hirvikanta on vahva ja karhuistakin on havaintoja. (RR)

Ajo-ohje Hillurahkaan

Aja Oulaisista noin 15 km Merijärven suuntaan. Saavut Männistön tienhaaraan, josta vasemmalle lähtee metsäautotie. Kilometrin ajomatkan jälkeen vasemmalle haarautuu pistotie. Kun sitä on seurailtu pari kilometriä, Hillurahka näkyy tien vasemmalla puolella. Tämän jälkeen tie sivuaakin suon länsireunaa useassa kohdassa.