Kohteen kuvaus

[Kuva Nora Pöyhösen puistosta]
Nora Pöyhösen puisto on Pyhäjokialueella poikkeuksellinen kulttuurimiljöö. Kuva Ari Karjalainen.

Nora Pöyhösen puisto sijaitsee Haapaveden Kirkkojärven itäpuolella. Puistoa ympäröivät joka puolella aktiivisessa viljelyssä olevat pellot. Puisto erottuu kaukaa sitä ympäröivän kuusiaidan vuoksi.

Nora Pöyhösen vuonna 1892 aloittama työ kasvisten viljelyn ja käytön opettamiseksi Haapavedellä tuotti 1900-luvun alkuvuosista lähtien näille seuduille harvinaisen puistokasvikokoelman emäntäkoulun ympäristöön. Nykyisin paikalla toimii luonnonmukaisen puutarhaviljelyn koulutusta antava oppilaitos. Näin on palattu Nora Pöyhösen monipuolisesti luontoa hyödyntävään viljelyyn.

Puiston yhteydessä on myymälä, josta voi ostaa puutarhan tuotteita. Alueelle on kehitelty matkailijoita palvelevaa yritystoimintaa.

Maisema- ja kulttuuriarvot

Arkkitehti Vivi Lönnin suunnittelema koulun vanha päärakennus Ruustinnanhovi häämöttää perennapenkkien reunustaman ja kaariportin rajaaman puupuiston takana mäellä. Tämän suojelukohteena olevan rakennuksen luota avautuu puiston kehystämä järvinäköala. Nora Pöyhöstä kuvaava reliefi on pystytetty puistoon vuonna 1992.

Kasvillisuus

Puistossa on runsaasti erilaisia puuvartisia koristekasveja, joista monien viihtyminen näillä leveysasteilla ei ole yleisesti tiedossa. Lisäksi puutarhassa on runsaasti erilaisia perennoja, joukko yksivuotisia koristekasveja ja monenlaisia hyötykasveja. Koulutilan puutarhalla on myös lasinalaisviljelyä.

Linnusto ja muu eläimistö

Jo vuosikausia on turkinkyyhkypari pesinyt alueella. Puistossa on myös monipuolinen hyönteislajisto. (LR)

Ajo-ohje Nora Pöyhösen puistoon

Nora Pöyhösen puisto on Haapaveden kaupungin keskustasta joen pohjoispuolta pari kilometriä Kärsämäelle päin. Näet kuusiaidan yli kasvihuoneiden harjat tien vasemmalla puolella. Olet perillä.