Kohteen kuvaus

[Kuvassa suonäkymä]
Köyryrimmen ja Ollikkaannevan alueen suo on viimeisiä luonnontilaisia esimerkkejä Haapavedellä aiemmin erittäin tyypillisistä aapasoista. Kuva Sauli Saastamoinen.

Köyryrimpi-Ollikkaanneva on Ainalin lintujärvien koillispuolella sijaitseva laaja aapasuo. Köyryrimmellä on myös keidassuoalueita. Köyryrimpi-Ollikkaanneva on arvokas lintusuo (alueella sijaitsevasta Köyrylammesta ks. Haapaveden lintuvedet).

Porerimpi on Haapaveden lintujärvistä luoteeseen, Pirnesjärven itärannalta alkava laaja luonnontilainen keidassuo. Rannan tuntumasta löytyy hyviä karpalopaikkoja ja suolla käydään myös hillassa. Suon reunalla on erikoisuutena vanhoja haavikkoja ja koivikkoja.

Haapaveden suojelusuot ovat alueen viimeisiä luonnontilaisia, ojittamattomia soita. Niiden luontotyypit, aapa- ja keidassuo, ovat aikaisemmin olleet alueella erittäin tyypillisiä, mutta ojittamisen seurauksena Porerimpi ja Köyryrimmen-Ollikkaannevan alue ovat jääneet ainoalaatuisiksi erikoisuuksiksi. Nekään eivät ole täysin häiriintymättömiä, vaan reuna-alueiltaan ja Köyryrimmen osalta laajemminkin ojitettuja.

Köyryrimmellä on meneillään suon luonnontilaan palauttaminen. Köyryrimmen ja Ollikkaannevan alue on valtion omistuksessa. (KA)

Kulkuohje Köyryrimmelle ja Ollikkaannevalle

Lintujärvistä vaikeimmin löydettäviä ovat Suojärvi ja Köyrylampi. Niiden välistä kulkevalla, Ainalin kylältä alkavalla Osmangin metsäautotiellä on ajo sallittu vain tien osakkaille. Köyryrimpi ja Ollikkaanneva alkavat itään metsäautotieltä noin 6 kilometrin päässä tien alusta. Köyrylampi on tieltä itään n. 7 km:n päässä tien alusta. Tie jatkuu vielä 4,5 km, kunnes sen katkaisee puomi. Puomin vasemmalta puolelta alkaa Suojärven rantaan vievä polku. Suojärven koillisrannalla on Suomen Ladun laavu.

Ajo-ohje Porerimmelle

[Kuva Porerimmeltä]
Porerimmeltä löytyy kalasääsken pesäpuu. Kuva Kaarlo Ojala.

Porerimpi sijaitsee Haapaveden pohjoisosissa Pirnesjärven itäpuolella. Aja Haapavedeltä 800 m Pulkkilantietä ja käänny Ollalantielle. 11 km ajettuasi käänny oikealle Katosniementielle. 2,7 km:n päästä tulet pieneen risteykseen, jonka vasemmalla puolella on huvila ja oikealla vähän käytetty, kapea metsäautoura.

Auto kannattaa jättää tähän ja jatkaa jalan joko yksityistienä jatkuvaa Katosniementietä tai oikealle metsäautotietä parin sadan metrin päässä alkavan suon laitaan. Porerimmelle pääsee myös Pirnesjärven pohjoispuolelta sekä rimmen itäpuolelta, Saarenpääntieltä pohjoiseen risteävää Kettukankaantietä myöten.

Lisätietoja