Kohteen kuvaus

[Kuva Haapaveden Kirkkojärveltä]
Haapaveden Kirkkojärven kunnostustoimet nostavat sen virkistysarvoa mutta laskevat arvoa lintujärvenä. Kuva Ari Karjalainen.

Pyhäjoki levenee Haapaveden Kirkonkylän kohdalla matalahkoksi Kirkkojärveksi (kutsutaan myös Haapajärveksi). Järvi on ollut turvetuotannon ja maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen, veden säännöstelyn ja turvevoimalan jäähdytysvesien aiheuttaman veden lämpenemisen seurauksena kasvamassa umpeen, ja vesi on liettynyt. Samalla kun järven arvo virkistyskäytössä on vähentynyt, siitä on kehittynyt erinomainen ja erikoinen lintujärvi. 1990-luvun lopulla aloitettiin järven kunnostustoimet. Niissä poistetaan runsasta vesikasvillisuutta, mikä laskee järven linnustollista arvoa.

Kylpyläsaari

Järven läntisessä päässä sijaitsee sen ainoa saari, Kylpyläsaari, jonka halkaisee Nivalaan vievä tie. Saari on saanut nimensä siellä v. 1887–1926 toimineesta kylpylaitoksesta. Viimeisinä vuosina laitoksessa vieraili vuosittain jopa 100 kylpyvierasta, jotka majoittuivat haapavetisiin yksityisasuntoihin vuokralaisiksi tai täysihoitoon. Yrityksen kannattavuudelle koitui kohtaloksi saaren läpi rakennettu maantie. Nykyisin saaressa on leirintäalue ja uimaranta.

Linnusto

Mielenkiintoisimmillaan Kirkkojärvi on kevätmuuton aikaan maalis- ja huhtikuussa, varsinkin mikäli Haapaveden turvevoimala on ollut talven yli toiminnassa. Kaakkoisrannalla sijaitsevan turvevoimalan jäähdytysvedet pitävät järven osittain sulana ympäri vuoden. Keväällä kun muut järvet ovat vielä jäässä, Kirkkojärvelle saapuu valtava määrä muuttavia lintuja. Kunnostamistöiden jälkeen lintuharrastajan kannalta mielenkiintoisimmaksi osaksi järveä muodostunee sen kaakkoisranta Jokitulkusta turvevoimalalle. Järven kunnostussuunnitelmaan kuuluvat lintujen pesimäalueet lintutornin läheisyyteen ja Mustikkalahteen.

Järvellä pesivä vesilinnusto on tyypillinen ja monipuolinen. Sillä kalastelee kalasääski ja pesii ruskosuohaukka. (KA)

Ajo-ohje Kirkkojärven lintutornille

Kirkkojärvi sijaitsee Haapaveden kirkonkylän välittömässä läheisyydessä, sen etelä- ja itäpuolella. Kirkkojärven lintutorni löytyy Huikarinniemestä: aja keskustan kiertoliittymästä Vanhaatietä Mäkelän suuntaan noin 400 m, käänny oikealle Huikarinniementielle ja aja sitä alas venerantaan. Lintutorni on niemen kärjessä vasemmalla. Oikealle lähtee rantametsikössä kiemurteleva kevyen liikenteen tie. Sitä seuraamalla löydät nuotiopaikan parin sadan metrin päästä.