Oulaisten pappilassa hallitsee nykyisin koko maakunnassa hyvin tunnettu uudemman laestadiolaisen suunnan johtomies, kirkkoherra Einari Peura. Hän on syntyjään Oulun poikia ja Oulu on hänelle edelleenkin hyvin rakkaana mielessä. Siitä hän on erikoisen iloinen, että on päässyt vaikuttamaan sellaiseen keskeiseen liikepaikkaan, jollainen Oulainen on, ja josta voi Oulussa pistäytyä päiväsittäin. ”Täällä on niinkuin Oulun porstuvassa.” hän sanoi.

Keskustelumme Oulaisten seurakunnallisista asioista tapahtui pappilan suuressa, tulenkestävässä arkistokansliahuoneessa, jollaisia ei vielä hiippakunnassa monta olekaan, liekö Oulaisten lisäksi muualla kuin Tyrnävän ja Ylivieskan pappiloissa. Kuten Tyrnävän ja Ylivieskan kirkkoherrat, rovastit Järvi ja Peltonen, tuntui Oulaisten kirkkoherra Peurakin tuntevan hyvin ymmärrettävää iloa ja ylpeyttä uudenaikaisesta arkistokansliastaan, jonka eräällä seinällä seurasivat keskusteluamme piispojen Malmivaaran ja Vallinmaan kuvat.

Seurakunnastaan kertoili kirkkoherra Peura seuraavaan tapaan:

– Oulainen on tavattoman kiitollinen seurakunta siinä suhteessa, että hengellinen elämä on täällä tavattoman vilkasta. Seuroja on usein viikon jokaiselle päivälle, niin että ainoastaan lauantai-iltapäivä jää vapaaksi. Rippikoulunuorisostakin jäävät monet vielä koulunsa käytyäänkin seuraelämän aktiivisiksi osanottajiksi. Surulla on kuitenkin mainittava, että sodan jälkeen ei nuoria miehiä käy niin runsaasti kirkossa kuin aikaisemmin. Joka tapauksessa kirkossa käynti on Pohjanmaan oloihin nähden hyvin tyydyttävää.

Saisimmeko kuulla jotain nuorisotyöstä?

– Kernaasti. Rippikoulun käyneelle nuorisolle pidettiin jo ennen sotia nuorisokokouksia. Viime vappuna saatiin seurakuntaamme toinen pappi, pastori Heikki Mustakallio, jonka tehtäviin nuorisotyö pääasiallisesti kuuluu. Valitettavasti virallisella pitäjänapulaisella, pastori Mustakalliolla on niin paljon kansliatöitä, ettei hän ehdi tarpeeksi paljon omistautua varsinaiselle nuorisotyölle.

– Nuorisotyöstä puheenollen tulkoon mainituksi, että ensi kesänä on aikomus saada Oulaisiin koko maata käsittävä tyttöleiri. Tämä asia onkin jo muuten selvä, kun vain löydetään sopiva leirin sijoituspaikka.

Onko seurakunnalla rakennustoimintaa?

– On sitäkin. Seurakuntatalon rakentaminen on tapeetilla. Aivan kirkon vieressä oleva tontti ja rakennustarpeetkin ovat jo valmiina ja rakentamaan ryhdytään heti, kun saadaan rakennuslupa. Uuden hautausmaan laitto on myöskin kiikarissa. Se tuskin tulee valmiiksi tänä vuonna, mutta kuitenkin lähitulevaisuudessa.

– Uuden hautausmaan täytemaan ajo toimitettiin hiljattain. Liukkaan kelin vuoksi jäi joitakin poiskin ajoista. Kelin kehnoudesta huolimatta hoiti kuitenkin Piipsjärven kylä tämän tehtävän erinomaisesti. Piipsjärviset kävivät täytemaan ajossa runsaammin kuin koko muu Oulainen yhteensä, eikä ihmekään, sillä heidän päällikkönään oli ketteräjalkainen ukko Ilomäki, oululaisille hyvin tutun eversti Ilomäen isä.

– Kirkkomme on entisöity v. 1931 ja on se Pohjanmaan kauneimpia kirkkoja. Urut kaipaavat kuitenkin uusimista, sillä ne ovat pienet ja vanhat ja senkin vuoksi, että meillä on kanttori-urkurina niin etevä musiikkimies, kuin tirehtööri Penttilä on.

– Urkujen uusimishanke olikin vireillä jo ennen sotia, jolloin taiteilija Juho Pohjanmies kävi Kangasalan urkutehtaan puolesta suunnittelemassa uusia, 25-äänikertaisia urkuja, mutta hanke raukesi sodan syttymisen vuoksi. Viime syksynä pitämässään kokouksessa kirkkovaltuusto otti uusien urkujen laittamista varten menoarvioonsa 300 000 mk ja aikaisemminkin on samaan tarkoitukseen määrätty jo pienempiä summia.

Keskustelun päätyttyä siirryttiin salin puolelle kahvipöytään, jossa oli muitakin vieraita. Salin seinällä on Kalevan kuvalaattalaitoksella suurennettuja oululaisaiheisia kuvia, m.m. Pikisaaresta, jossa kirkkoherra Peura on, samoinkuin professori Antti Pietiläkin poikana ollessaan asunut. Kahvipöydässä kirkkoherra Peura kertoili hauskoja muistelmia lapsuusajoiltaan, jolloin hän m.m. myi Kaleviakin kärsien kerran tappionkin tässä liiketoiminnassaan, kun lähti liian myöhään kauppaamaan Kalevia, joista osa jäi myymättä.

Kaiken kaikkiaan jäi käynnistämme Oulaisten pappilassa hyvin miellyttävä muisto.