Liminkalainen opettaja, toimittaja ja musiikkimies Iikka Niemelä (1888–1963) tuli tunnetuksi Kalevan lukijoiden keskuudessa Tähystäjä-nimimerkillä kirjoittamistaan artikkeleista.