Kokouksessaan 12.4.1969 kunnanvaltuusto asetti koulujärjestelmän perusteista annetun lain mukaisen koulusuunnittelutoimikunnan valmistelemaan peruskouluun siirtymiseen liittyviä toimenpiteitä. Toimikunnan puheenjohtajaksi tuli Maija Vuollo-Oilinki ja jäseniksi Aarne Ervasti, Pauli Holappa, Ossi Moilanen, Aaro Korhola, Altti Horko, Toivo Kauvosaari, Arvo Henttunen ja Joonas Kiviharju. 6.10.1970 koulusuunnittelutoimikunta virallistettiin ja samalla Aarne Ervastin tilalle valittiin Juha Heikki Mikkonen.

Kunnanvaltuusto käsitteli vuosina 1971–73 koulusuunnittelutoimikunnan esitysten pohjalta useita eri vaihtoehtoja kunnan peruskoulupiirien järjestämisestä siirryttäessä peruskouluun. Lopulta 31.3.1973 kunnanvaltuusto päätti, että olemassa olevat koulupiirit jatkavat peruskouluun siirryttäessä niin kauan kuin valtionapua tulee. Koululautakunta oli tällöin esittänyt Naaman, Sotkan ja Ahmaksen koulupiirien yhdistämistä muihin piireihin.

Koululautakunta päätti 18.6.1971 koulusuunnittelutoimikunnan esityksen pohjalta, että peruskoulun opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen siirrytään syksyllä 1971 luokilla 1–3. Kunnanvaltuusto totesi helmikuussa 1972, että Utajärven kunta on valmis opetusministeriön ehdotuksen mukaisesti siirtymään peruskoulujärjestelmään vuonna 1974.

1.6.1973 kunnanvaltuusto käsitteli koulusuunnitelmatoimikunnan ja koululautakunnan valmistamaa kunnan koulusuunnitelmaa. Se päätettiin hyväksyä eräin tarkistuksin. Suunnitelmaan sisältyi mm. koulutoimenjohtajan viran perustaminen 1.8.1974 alkaen. Tähän virkaan valittiin 6.4.1974 opettaja Aaro Korhola.

6.4.1974 kunnanvaltuusto päätti kansakoululaitoksen virkojen lakkauttamisesta ja peruskoulun opettajan virkojen perustamisesta 1.8.1974 alkaen. 25.5.1974 hyväksyttiin kunnan kouluohjesääntö. Samassa kokouksessa valittiin myös koululautakunta ja eri kouluille kouluneuvostot.

Lopullinen peruskouluun siirtyminen alkoi 1.8.1974. Tämän jälkeen peruskoulujärjestelmä on kokenut monia muutoksia, joista viimeisin suuri muutos oli vuonna 1985, jolloin uudet koululait otettiin käyttöön.