Haapajärven yhteiskoulu perustettiin vuonna 1928, kun oli todettu, että lähimmät silloiset yhteiskoulut sijaitsivat Raudaskylässä, Haapavedellä ja Raahessa.

Alussa kouluksi vuokrattiin Ronkaalan puustelli. Pappila oli tyhjillään, koska kappalaisen virka oli väliaikaisesti lakkautettu. Ensimmäiset opettajat olivat Aune Vuorela ja Laina Vuorela. Sisäänpääsytutkinnon kautta otettiin ensimmäiselle luokalle 18 ja toiselle 30 oppilasta. Koulu oli viisivuotinen.

[Kuva: työväentalosta yhteiskoulu]
Työväentalosta tehtiin vuonna 1935 yhteiskoulu. Kuva: Haapajärven kotiseutuarkisto.

Yhteiskoulun ensimmäinen oma koulurakennus tuli entisestä työväentalosta Martinmäellä v. 1935. Tilanahtaus oli täälläkin ongelmana oppilasmäärien kasvaessa. Sotien aikaan koulutyö oli osin keskeytyksissä, koska miesopettajat vei armeija ja osan naisopettajista Lotta-työ. Haapajärven paikallisosaston Lotta Svärd lahjoitti koululle ensimmäisen pianon.

Vuonna 1944 rehtoriksi valittiin Jalmari Koponen, jonka tehtäväksi lankesi yksityisoppikoulun rakentaminen vanhan ja ahtaaksi käyneen koulun viereen Martinmäelle. Vuonna 1952 aloitti lukion ensimmäinen luokka Haapajärvellä. Rakennusurakka oli suuri ja kallis, mutta rakennustöihin päästiin ensimmäisten lukiolaisten aikana. Kesken kaiken rehtori Koponen kuoli vuonna 1953. Lukiorakennus valmistui syksyllä 1955, mutta ensimmäiset ylioppilaat olivat jo keväällä saaneet valkolakkinsa.

[Kuva: Ensimmäiset ylioppilaat]
Haapajärven lukion ensimmäiset ylioppilaat vuonna 1955. Kuva otettu silloisen matkahuollon, nykyisen kirjaston edessä. Kuva: Paavo Leppälä.

Päärakennuksen valmistuttua alkoi voimistelusalisiiven suunnittelu. Se valmistui vuonna 1959. Lukuvuonna 1960–61 keskitettiin kaikki opetus kivirakennukseen. Neljännesvuosisadan yhteiskouluna palvellut entinen työväentalo sai purkutuomion. Oppilasmäärän kasvu vaati kuitenkin aina vain lisää tiloja, ja lisärakennukset rakennettiin vuosina 1962 ja 1969.

Siirryttäessä peruskoulujärjestelmään 1.8.1974 alkaen vaihtoi yhteiskoulu omistajaa. Siitä tuli silloisen Haapajärven kauppalan omaisuutta. Entisten keskikoululuokkien sijaan tulivat yläasteen luokat ja entisistä yhteiskoulun 6.–8.-luokista tuli Haapajärven lukion I–III luokkia.

Vuonna 1976 yläasteen opetus keskitettiin Pohdinkadulle entiseen yhteiskoulurakennukseen. Käytännön aineiden opetus jäi Karjakujan koululle entiseen kansalaiskoulurakennukseen. Lukio siirrettiin Pohdinkadulta Karjakujan koululle.