Haapajärven ala-asteet

Vuonna 2011 Haapajärvellä toiminnassa olevia ala-asteita eli peruskoulun 1.–6. luokkien kouluja olivat seuraavat 7:

  1. Martinmäen koulu
  2. Kalakankaan koulu ( → Kalakankaan kansakoulu)
  3. Kumisevan koulu ( → Kumisevan kansakoulu)
  4. Oksavan koulu ( → Oksavan kansakoulu)
  5. Parkkilan koulu ( → Parkkilan kansakoulu)
  6. Tiiton koulu ( → Tiiton koulu)
  7. Väliojan koulu ( → Väliojan koulu)

Martinmäen ala-aste

[Kuva: Keskustan koulu/Martinmäen ala-aste]
Keskustan koulu/Martinmäen ala-aste 1980-luvulla.

Kun peruskoulun toiminta alkoi vuonna 1974, osa keskustan ala-asteen oppilaista kävi koulua Kirkkokadun varrella olevassa kansakoulurakennuksessa ja osa siirtyi (luokat V–VI) Pohdinkadulla sijaitsevaan kouluun, jossa yhteiskoulu oli toiminut. 1980-luvun puolivälissä koko ala-aste oli siirtynyt Pohdinkadulle Keskustan kouluun. Vuodesta 2000 ala-aste ja yläaste ovat muodostaneet hallinnollisesti Haapajärven peruskoulun. Keskustan ala-asteen nimeksi otettiin vuonna 2000 Martinmäen koulu.

Martinmäen koulu on keskustaajaman perusopetuksen (luokat 0–6) koulu, jossa toimii myös kaupungin erityisopetus. Esiopetus aloitettiin Martinmäellä laajamittaisesti vuonna 2000. Kaikilla haapajärvisillä 6-vuotiailla lapsilla on mahdollisuus, huoltajan niin halutessa, osallistua esiopetukseen. Martinmäen koululla järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintaa koulupäivinä klo 7–17. Toimintaa on järjestetty vuodesta 1999 asti, aluksi vanhempainyhdistyksen ja vuodesta 2005 kaupungin vetämänä.

Martinmäen koulu on peruskorjattu vuosina 1997–2002. Koululle on valmistunut Pohjois-Suomen ensimmäinen erillinen esiopetusrakennus, jossa opiskelu alkoi syksyllä 2002.

Oppilaita Martinmäen koulussa on noin 450 ja henkilökuntaa yli 60. Ala-asteen rehtoreina ovat toimineet 1970-luvulta vuoteen 1984 Veikko Leppänen, 1984–85 vt. Heljä Kaarto, 1985–98 Jorma Savola, 1998 vt. Liisa Reinvuo ja 1998– Jari Saaranen.

Haapajärven yläaste

[Kuva: yläaste]

Peruskoulun toiminnan alettua v. 1974 yläasteen teoria-aineita opetettiin Martinmäen koululla Pohdinkadulla ja käytännön aineita Karjakujan koululla, missä kansalaiskoulu oli toiminut.

Nykyinen yläasteen rakennus rakennettiin alunperin kansalaiskouluksi v. 1968 Karjakujan varteen. Peruskoulun tulon myötä lukio siirrettiin Martinmäeltä tänne v. 1976, ja niin osa yläastetta ja lukio toimivat samassa talossa. Vuonna 1984 kaikki yläasteen opetus siirrettiin Karjakujalle, kun lukio muutti keskustaan. Lisää opetustiloja taloon rakennettiin v. 1990. Ensimmäisenä rehtorina yläasteella toimi vuoteen 1992 saakka Veikko Granlund ja hänen jälkeensä Seppo Mustonen ja vuodesta 2011 Jari Nahkanen. Opettajia oli 38 vuonna 2011, ja oppilasmäärät ovat vaihdelleet 350:n ja 470:n välillä. Koulun nimenä on edelleen Haapajärven yläaste.

Erityisopetus

Apukoulutilat valmistuivat kansalaiskoulurakennukseen (Karjakujalle) v. 1968. Linninkankaan apukoulu aloitti toimintansa syksyllä 1969. Samaan aikaan lopetti Jokelan koulu, josta tuotiin apukouluun kalusteet ja opetusvälineet. Tosin pulpetit vaihdettiin jo seuraavana vuonna uusiin kalusteisiin. Apukoulun nimi muutettiin v. 1972 Linninkankaan kouluksi.

1980-luvun puolivälissä vaihdettiin koulurakennusta ja nimeä: silloin muutettiin Martinmäelle, ja nimeksi tuli Martinmäen koulun EMU-luokka (EMU = erityisluokka, mukautettu opetus). Vuonna 1986 aloitti EHA-luokka (erityisluokka, harjaantumisluokka) vanhassa säästöpankin talossa kirjaston oikealla puolella. Myöhemmin sekin siirtyi Martinmäelle.

Vuonna 2011 Martinmäen koulussa erityisopetusta järjestetään pääsääntöisesti sekä perusopetuksen yleisopetuksen yhteydessä että tarvittaessa erillisryhmissä.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus on erityisopetusta yleisopetuksen sisällä. Sitä annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena tai pienryhmä- ja yksilöopetuksena.

Luokkamuotoinen erityisopetus (mukautettu=yksilöllistetty opetus)

Yksilöllistetyssä opetuksessa opiskellaan yksilöllistettyjen oppimäärien ja yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yksilöllistettyä opetusta annetaan Martinmäen koulun pienluokissa, Haapajärven yläasteella pienryhmä-, yksilö- ja samanaikaisopetuksena sekä yksittäisissä oppiaineissa kaikissa Haapajärven peruskouluissa.

Harjaantumisopetus

Martinmäen koulun pienluokissa saavat opetusta EHA1, lievästi ja keskiasteisesti kehitysvammaiset oppilaat, sekä EHA2, vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat.

Pitkäaikaisina opettajina, yli 30 vuotta, toimivat Jorma Savola ja Raija Hyyrönmäki. Vuonna 2011 Martinmäen koulussa oli 5 vakinaista erityisopettajaa sekä 2 määräaikaista erityisopettajaa.