Haapajärven ammattiopisto (HAI)

Kun kauppaoppilaitos ja maa- ja metsätalousoppilaitokset yhdistyivät, vaihtui myös omistaja heinäkuussa 1995. Yhdistyneen Haapajärven ammatti-instituutin ylläpitäjäksi tuli Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä. Nykyisin oppilaitoksen nimi on HAI – Haapajärven ammattiopisto.

Lisärakennuksen valmistuttua v. 1992 oppilaitos siirtyi asteittain tietoverkkoihin. Vuonna 1995 saatiin kiinteä Internet-yhteys. Syksyllä 1996 otettiin käyttöön videoneuvottelulaitteisto. Tietotekniikan ja sen sovellusten käyttö on lisääntynyt kovaa vauhtia.

[Merkonomien valmistumisjuhla HAI:n auditoriossa keväällä 2000]
Merkonomien valmistumisjuhla HAI:n audi­to­ri­ossa keväällä 2000.

Koulutuksen rakenteet ja ammatilliset tutkinnot olivat kiivaassa muutostahdissa. Kaupan ja hallinnon perustutkinto alkoi 1995. Kaikki opiskelijat suorittivat aluksi kaksivuotisen merkantin tutkinnon, minkä jälkeen oli mahdollisuus suorittaa kahdessa vuodessa liiketalouden opistotutkinto (merkonomi). Vuonna 1997 ei enää otettu opiskelijoita merkanttikoulutukseen – tämä koulutus lopetettiin koko maassa. Vuodesta 1997 alkaen kaikki toisen asteen liiketalouden opiskelijat Haapajärvellä ovat suorittaneet 3-vuotisen liiketalouden perustutkinnon, jonka nimike on merkonomi.

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu

[Kuva: ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun rakennus]
Haapajärven ammattiopisto ja Keski-Pohjan­maan ammattikorkea­koulun Ylivieskan yksikön Haapajärven toimipiste.

Haapajärvellä oltiin mukana aivan alusta alkaen suunnittelemassa siirtymistä ammattikorkeakouluun. Ensimmäinen hakemus jätettiin opetusministeriöön jo tammikuussa 1990 yhteistyössä Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton kanssa. Silloin ei toimilupaa vielä myönnetty.

Kun Kalajokilaakson laajentunut koulutuskuntayhtymä alkoi neuvottelut ammattikorkeakoulusta pohjoiseen ja etelään, päästiin yhteistyöllä Keski-Pohjanmaan koulutusorganisaatioiden kanssa tuloksiin. Ammattikorkeakoulun toimilupaa päätettiin hakea laajentamalla Kokkolan väliaikaista ammattikorkeakoulua Kalajokilaaksoon ja Pietarsaareen. Uudeksi nimeksi tuli Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu (KPAMK), joka saikin väliaikaisen toimiluvan.

Tradenomikoulutus alkoi Haapajärvellä v. 1996 Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän alaisuudessa. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun toiminta vakinaistui syksyllä 1998, jolloin Haapajärven liiketalouden yksikkö alkoi toimia KPAMK-osakeyhtiön alaisuudessa samoissa tiloissa kuin aiemminkin ja edelleen yhteistyössä toisen asteen merkonomikoulutuksen kanssa. Haapajärvellä voitiin opiskella tradenomin tutkinto liiketalouden koulutusohjelmassa. Opinnoissa suuntauduttiin markkinointiin ja palveluyrittäjyyteen. Tutkinnon suorittaminen kesti noin kolme ja puoli vuotta. Haapajärven toimipiste lakkautettiin keväällä 2011.