Siikajoen kunnan kirjastoverkko koostuu Ruukin pääkirjastosta sekä Paavolan, Revonlahden, Komppalinnan ja Luohuan lähikirjastoista.

Revonlahden kirjasto

Revonlahden kirjasto sai alkunsa vuonna 1861 maisteri Jaakko Länkelän lahjoituksen avulla. Kirjojen vähyyden vuoksi kirjaston toiminta oli hiljaista aina vuoteen 1877 saakka. Tuolloin järjestettiin Kallilassa kirjaston hyväksi arpajaiset, jotka saavuttivat suuren suosion; niihin osallistui peräti 400 revonlahtelaista, ja niiden tuotto oli 450 markkaa.

Lokakuussa 1923 pidetyssä Revonlahden lainakirjaston hoitokunnan kokouksessa todettiin, ettei lainakirjaston kokoelma ollut ajan tasalla. Huonon hoidon takia kirjaston katsottiin olevan suorastaan rappiolla. Tämän vuoksi anottiin Revonlahden kunnalta 1 000 markkaa tietopuolisten ja muiden kirjojen ostoon. Vuodesta 1924 lähtien kirjasto toimi Revonlahdella kantakirjastona. Se sijaitsi sittemmin mm. kunnanviraston pihassa pienessä tuvassa ja Relletin tienhaarassa olevassa vanhassa koulurakennuksessa.

Vuonna 1973 Revonlahti yhdistyi Paavolan kunnan kanssa Ruukin kunnaksi, mistä lähtien Revonlahden kirjasto toimi Ruukin kunnan pääkirjaston alaisuudessa. Kirjasto muutti kunnantalon tiloihin. Vuodesta 1991 lähtien se ryhtyi toimimaan Revonlahden koululla, jonka tilat kävivät kuitenkin pian ahtaiksi. Lisätilaa haettiin laajentamalla kirjastoa entiseen opettajan asuntoon. Laajennus valmistui vuoden 1999 alussa.

Siikajoen kunnankirjaston alaisuuteen Revonlahden kirjasto siirtyi vuonna 2007, kun Ruukki ja Siikajoki yhdistyivät Siikajoen kunnaksi.

Paavolan kirjasto

Paavolan kunnan kirjastoasia oli ensimmäisen kerran esillä kappelikokouksessa 1860, mutta huonot taloudelliset ajat estivät tuolloin hankkeen toteuttamisen. Vasta kymmenen vuotta myöhemmin tehtiin varsinainen kirjaston perustamispäätös, ja seuraavana vuonna lainakirjasto pääsi aloittamaan toimintansa. Kirjaston toiminnan alkuaikoina kirjoja sai lainata kuukaudeksi kerrallaan, ja lainaus maksoi viisi penniä. Kirjastonhoitajaa oli vaikea saada pysymään tehtävässään, sillä työstä ei maksettu varsinaista palkkaa vaan hoitaja sai korvaukseksi puolet kertyneistä lainausmaksuista. Pitkäaikaisiakin kirjastonhoitajia kuitenkin oli, kuten lukkari Simelius ja kauppias Riikola.

Paavolan pitäjänkirjasto muuttui kantakirjastoksi vuonna 1921, ja lainaus aloitettiin 19.3.1922. Vuosina 1922–1941 kirjastoa hoiti kirkkoherran leski Olly Saarinen. Kirjasto ehti sijaita monissa paikoissa, ensiksi kansakoululla ja sitten useissa vuokrahuoneissa. Vuonna 1945 se siirtyi kunnantalolle valtuuston istuntosaliin. Vuonna 1964 Paavolan kirjasto sai oman huoneiston Paavolan uudelta koululta.

Kun Paavolan ja Revonlahden kunnat yhdistyivät Ruukin kunnaksi vuonna 1973, tuli Paavolan kirjastosta sivukirjasto. Siikajoen kunnankirjaston lähikirjasto siitä tuli vuonna 2007 tapahtuneen Ruukin ja Siikajoen kuntaliitoksen myötä.

Luohuan kirjasto

Paavolan kirjaston lainausasemana toimintansa aloittanut ja piirikirjastoksi sittemmin muuttunut Luohuan kirjasto sijaitsi aluksi hoitajansa Aarne Arvolan kotona Rauhalassa. Hänen kuoltuaan kirjasto siirtyi vuonna 1957 vuokralle Luohuan maatalousnaisten omistamaan Seurakahvilaan, joka oli myöhemmin Osuuskassan ja Martta Hemmin omistuksessa. Vuonna 1973 Paavolan ja Revonlahden kunnat yhdistyivät Ruukin kunnaksi ja Luohuan kirjasto siirtyi Ruukin kirjaston alaisuuteen. Kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 1983, Ruukin kunta osti Luohuan sivukirjastotaloksi Paavolan Osuuskaupan kiinteistön.

Vuoden 2007 Siikajoen ja Ruukin kuntaliitoksen yhteydessä Luohuan kirjastosta tuli Siikajoen sivukirjasto. Kun Luohuan sivukirjastorakennus havaittiin huonokuntoiseksi, siirtyi kirjasto lopettamisuhan alle. Rakennuksen korjaamiseen ei liiennyt varoja, joten Siikajoen kunta suunnitteli kirjaston supistamista koulukirjastoksi. Luohualaiset eivät kuitenkaan halunneet luopua omasta kyläkirjastostaan, joten yhteistyössä kunnan kanssa he rakensivat talkootyönä koulun kylkeen itselleen oman kirjastohuoneen. Talkoohanke alkoi kesäkuussa 2010, ja se käsitti 80 rakennustyöpäivää ja 1 155 talkootyötuntia. Talkoolaisia, joiden ikä vaihteli 8-vuotiaista aina 80-vuotiaisiin, oli reilusti yli sata. Luohuan uudet kirjastotilat saatiin pystyyn viidessä kuukaudessa.

Siikajoen kirjasto

Pohjalaiset ylioppilaat perustivat vuonna 1850 pitäjänkirjaston Siikajoelle, mutta kirjaston toiminta tyrehtyi melkein heti. Kirjasto perustettiin kuitenkin uudestaan paremmalla menestyksellä, sillä 1870-luvun lopulla tiedetään kirjastossa olleen niteitä jo 244. Kirjojen hankkimista rahoitettiin pitäjässä omaperäisesti: kuntaan muuttajat joutuivat luovuttamaan kirjastolle avustuksen, joka oli suuruudeltaan 20 pennistä yhteen markkaan.

Myöhempinä aikoina kirjasto toimi mm. keskuskoulun yhdessä luokkahuoneessa. Kaikki kirjaosastot olivat yhdessä ja samassa 74 m²:n tilanahtaudessa, eikä musiikkiosastoa ollut lainkaan. Kesällä 1989 kirjasto pääsi muuttamaan uuteen monitoimitaloon Komppalinnaan, jossa sille varatut tilat olivat kolminkertaiset entisiin tiloihin verrattuna. Kirjastoon saatiin tuolloin lukusali, käsikirjasto sekä musiikinkuuntelutila laitteineen.

Vuonna 2007 Ruukin ja Siikajoen kunnat yhdistyivät ja uuden Siikajoen kunnan kirjastolaitoksen pääkirjastoksi tuli Ruukin kirjasto. Entisestä Siikajoen pääkirjastosta tuli Komppalinnan lähikirjasto.

Ruukin kirjasto

Paavolan kunnan Ruukin kylän piirikirjasto perustettiin vuonna 1945 ja sijoitettiin Elokuvataloon. Vuoden 1955 syksyllä Ruukin kansakoulu aloitti toimintansa uudessa ja ajanmukaisessa rakennuksessa, josta oli varattu tilat piirikirjastolle. Koulu oli kuitenkin heti uutena aivan liian pieni ja ahdas, joten kirjasto joutui luovuttamaan osan omista tiloistaan yhteiskäyttöön koulun kanssa.

Tilanahtauteen löydettiin ratkaisu, kun vuonna 1962 Ruukin sivukirjastoksi muuttunut kirjasto päätettiin sijoittaa saneerauksen jälkeen Ruukin ala-asteen vanhaan koulurakennukseen, josta sille yhdistettäisiin kaksi luokkaa. Saneerauksen ajaksi kirjasto muutti puoleksi vuodeksi Sahan koululle vuonna 1977. Kun kirjasto pääsi muuttamaan sille valmistuneisiin tiloihin, tuli siitä Paavolan ja Revonlahden kuntaliitoksen seurauksena muodostuneen Ruukin kunnan pääkirjasto vuonna 1978.

Kun Ruukin yläaste ja lukio saivat vuonna 1982 uudet liikuntatilat, saneerattiin entisestä liikuntasalista tilat pääkirjastolle. Vuoden 2010 keväällä valmistui pääkirjaston remontti ja laajennus. Uuden kirjastotilan avajaisjuhlaa päästiin viettämään toukokuussa.

Lähdeluettelo

  • Siikajokilaakson historia 2: 1860–1960. [Siikajoki]: [Siikajokilaakson paikallishistoriatoimikunta], 1984.
  • Ruukin pitäjäkirja: eilisen kautta kohti huomista. [Ruukki]: [Ruukin kunta], 2003.
  • Revonlahden kirjasto uusi ilmeensä. Raahelainen 9.1.1999, s. 3.
  • Junnonaho, Sari: Revonlahden kirjasto avaa ovensa uudistuneissa tiloissa. Siikajokilaakso 7.1.1999, s. 16
  • Tikkala, Janika: Sivistyksen juhlaa. Raahen seutu 24.5.2010, s. 6
  • Murtovaara, Helge: Kirjasto syntyi talkootyönä . Kaleva 12.2.2011, s. 7
  • Komppalinnan kirjasto avattiin Siikajoella . Siikajokilaakso 18.7.1989.