[Ulkokuva kirjastosta]

Ensimmäiset ajatukset kirjaston perustamisesta Reisjärvelle julkitoi vuonna 1861 kappalainen Johan Waren. Hän esitti, että Matti Räisälän seurakunnalle tekemästä testamentista käytettäisiin 30 hopearuplaa kirjojen ostoon lainakirjastolle. Tämä ei olisi ristiriidassa Matti Räisälän asettamien ehtojen kanssa, vaan edistäisi testamentin edellyttämää ”köyhemmän väen hengellistä hyvää”. Samalla Johan Waren ehdotti, että kerättäisiin vapaaehtoisia maksuja, joilla rahoitettaisiin kirjastotoiminta.

Kyseessä ei siis ollut seurakunnallinen eikä kunnallinen kirjasto vaan vapaaehtoisin varoin ylläpidettävä lainakirjasto. Kuntakokous käsitteli kunnan kirjaston ”järjestämistä” vuonna 1892. Tehtävään valittiin Matti Puurula, Benjam Haikola, A. V. Nyman, Manna Luomala ja J. C. Cajan. Asia ei kuitenkaan liene edistynyt, sillä 4.9.1898 kuntakokous päätti perustaa lainakirjaston ja avustaa sitä sadalla markalla vuosittain. Samalla lainakirjaston hoitajaksi valittiin Adiel Aho ja johtokuntaan Juho Parkkila (Laurila), Niilo Wiljamäki ja Juho Nyman.

Lainakirjaston ohjesääntö hyväksyttiin 24.1.1899, mutta kuvernööri ei sitä heti hyväksynyt. Ilmeisesti tästäkin syystä kirjaston toiminta oli heikkoa, kirjoja katosi, ja johtokuntia vaadittiin korvaamaan hävinnyttä omaisuutta. Vuonna 1914 keskusteltiin kuntakokouksessa kantakirjaston uudelleen perustamisesta, sillä se oli ”ilman järjestämistä ja huonossa kunnossa”. Enemmistö kuitenkin vastusti.

Muutama kuukausi myöhemmin valittiin uusi johtokunta, johon kuuluivat (pj.) Kalle Peltoniemi, Antti Kähkönen, Juho Björbacka, Juho E. Kiviniemi ja Juho Puurula. Tämä johtokunta alkoi järjestelmällisesti kunnostaa kirjastoa. Hyvänä apuna sillä oli opettaja Eetu Mähönen, jonka työtä jatkoivat opettaja Aili Biese, kirkkoherra Vuorelan lapset, Kiite Kinnula ja Vilho Aho.

Vuonna 1915 kunnan lainakirjasto muutettiin kantakirjastoksi. Ensimmäiset piirikirjastot (Kalaja ja Kangaskylä) perustettiin vuonna 1927. Sotien jälkeen pyrkimyksenä oli perustaa piirikirjasto jokaiseen koulupiiriin, joka oli niin etäällä kantakirjastosta, että lainaus kärsi. Tähän päästiinkin jo 1950-luvun alussa.

[Kuva: Honkalinna]
Honkalinna.

Kirjasto on usein joutunut vaihtamaan paikkaa. 1800-luvun lopulla se lienee sijainnut lukkarilassa tai pappilassa. Kirkonkylän kansakoulun valmistuttua kirjasto siirtyi sinne ja oli siellä vuoteen 1933 saakka. Seuraavaksi muutettiin uuteen kunnantaloon (1933–1947), sitten Honkalinnaan (1947–1952), taas kunnantalolle (1952–1958), entiseen apteekkiin (1958–1972) ja sieltä koulukeskukseen (1972–1986). Vuonna 1986 valmistui uusi, entisestä eläinlääkärin talosta laajennettu kirjastorakennus – Reisjärven ensimmäinen varsinainen kirjastotalo.

Reisjärven nykyinen kirjastotalo on rakennettu vuonna 1986. Rakennuksessa toimi ennen kirjastoa Säästöpankki. Tähän taloon kirjasto pääsi muuttamaan joulukuussa 2003. Kirjaston ilme on avara ja valoisa. Alakerrassa sijaitsevat lukusali, lasten-, nuorten- ja aikuisten osastot. Käsikirjasto on yläkerrassa ja kirjavarasto kellarikerroksessa. Tässä rakennuksessa kirjasto toimii edelleen

Vuonna 1914 kirjastossa oli lainauskuntoisia kirjoja 56 kappaletta ja kirjastoa pidettiin auki sunnuntaisin. Vuonna 1951 kirjoja oli 3 177 kappaletta ja kirjasto oli auki kaksi kertaa viikossa.

Vuonna 1987 kunnan kirjastossa oli 28 463 lainattavissa olevaa kirjaa ja vuonna 2011 Reisjärven kirjaston kokoelma on laajuudeltaan jo noin 44 700 nimikettä, joista kirjoja ja nuottiaineistoa on noin 41 000. Musiikkiäänitteitä, videoita, äänikirjoja ja satukasetteja on noin 3 700 kappaletta. Kirjastoon tulee 6 sanomalehti- ja 87 aikakausilehtivuosikertaa. Niitä on mahdollista lukea kirjaston lukutiloissa tai lainata vaikkapa kotiin. Kirjastossa voi myös tutustua monenlaisiin vaihtuviin kirja- ja taidenäyttelyihin.

Sisäkuvia kirjastosta

[Kuva: Palautustiski] [Kuva: Lehtilukusalista lainausosastolle] [Kuva: Lehtilukusali] [Kuva: Yleisöpääte]

Lasten-ja nuortenosasto

[Kuva: Nuortenosasto] [Kuva: Lastenosasto] [Kuva: Lastenosasto]

Käsikirjasto ja Reisjärvi-kokoelma

[Kuva: Käsikirjasto] [Kuva: Käsikirjasto] [Kuva: Kotiseutukokoelma]