Vuosi 1879 ei merkittävästi kokouspöytäkirjojen mukaan poikennut edellisistä. Pääosa kokousten vähälukuisista asioista koski erilaista teiden tai muuta rakentamista.

Yleensä kokoukset pidettiin edelleen kirkkoherran tai lukkarin virkatalossa tai kirkon sakastissa. Poikkeuksen tekee helmikuussa pidetty kunnan väliaikainen kokous, joka pidettiin Puiravan tilalla. Kokouksen tärkeimmät asiat olivat kahdessa ensimmäisessä pykälässä eli seuraavat:

”Kysyttyä jos Kiimingin Emäkirkon seurakunnan Lohipyynnin osakkaat, tahtovat yhistyä Haukiputaan kunnan kanssa, pyytämään takasin sitä Korkealta Kruunulta ylössanottua Lohikalastusta Haukiputaan joesta sekä siihen kuuluvilla Merenrannoilla, wastasivat läsnä olevat kieltämällä.

Esitettyyn kysymykseen jos Kiimingin Emäseurakuntalaiset tahtovat ensi keväänä Kruunulta Ohran Siemeniä welaksi, eli rahalla, vastattiin, että kyllä kaiketi tarvittaisiin saaha ainaki 80. tynnyriä.”

Huhtikuussa lukkarin virkatilalla pidetyn kokouksen pöytäkirja kertoo seuraavaa:

2 §

”Ylösluettua Herra Horsmestari Tuomas Hohtin antama esitys, maanteitten jakamisesta Kiimingin pitäjäässä, jonka kolmas ehto hyväksyttiin, sillä tavalla, että ei mitään mittausta eikä arvostelua tehä eli toimiteta wanhoilla ennen tätä wuonna 1876 jaetuilla maantien osilla, vaan ainoastaan Koitelin sahalta Jäälinjärven päähän menevällä tiellä, joka suostuttiin arvosteltavaksi sen Ukkolan Kestikievarista Ylikiimingin kirkolle menevän maantien kanssa yhden arvoiseksi, johon toimitusmieheksi walittiin entinen tämän pitäjään maanteitten jakomies Mettäntarkastaja Tuomas Hohti. Palkaksi hänelle luvattiin 1. markka 20. penniä jokaiselta tieosalta niinkuin vanhoilla teillä, kuin myöskin niinsanotulla Koitelin sahan tiellä. Työ päätettiin tehtäväksi niin pian kuin mahdollista on, eli tiet ovat kevätwedestä kuivanneet, että mitata saattaa. Kuin myös päätettiin että Lääninhallitukselta pyytää/anoa/määräystä mainitun jakomiestyön toimittajalle.”

Kirkon vesikaton tervauksesta päätettiin, ”että se työ pannaan toimeksi jo ensi Toukokuun keskivälissä, eli niin pian kuin ilma sen myöntää. Työ tehään Kunnan miehiltä sillä tavalla, että, käypi työssä joka kokoverolta, johon ensipäiväksi tulevat miehet yläpuolelta kirkkoa, warustettuna tervaämpäreillä ja kelvollisilla pensseleillä. Tervan laitosta sanottuun tarpeeseen lupasi kirkon isäntä Paavali Leppälä pitää huolen, johon päätettiin menevän 9. puolikkoa.”

Vielä päätettiin ottaa kiertokoulun pitäjä Anna Leppänen tulevaksi lukuvuodeksi ”entiseen toimeensa, palkalla 5. tynnyriä jyviä puoleksi Krukiita ja puoleksi Ohria, ja rahaa 40. markkaa vuodessa, suostuttiin yksimielisesti, sekä opetusaika määrättiin olemaan 7 ja ½ kuukautta.”

Toukokuun 10. päivänä pidetyssä kokouksessa palattiin vielä kirkon vesikaton tervaukseen ja päätettiin ostaa ”yksi pienonen Punamulta tynnyri tervan sekaan”.

Kokouksessa valittiin tulisijain tarkastajat pitäjän viiteen kinkerikuntaan. Kolmesta tarkastajasta yksi valittiin päälliköksi ja kaksi apumiehiksi.

Syyskuussa pidetty yhteinen pitäjäkokous päätti mm. seuraavaa:

1 §

”Esille otettiin kysymys jos Ylikiimingille menevällä maantiellä Koitelin Sahan kohalla tie muutettaisiin edemmäksi joesta, koska se on aina tulvan vahingoittama. Tästä keskusteltua päätettiin tie muutettavaksi, jota ennen kuin työ aljetaan walittiin siltavouti Jaako Weijola, Juho Lehmikangas, Juhani Ukkola, Sakari Runttila, jotka linjaavat tien aseman ja tekevät kustannusluettelon tien raivauksesta, työ aljetaan sitä parein mitä pikemmin ja tien pannaan pitäjään kustannuksella siihen kuntoon, että se taitetaan jättää tienomistajalle woimassa pidettäväksi. Työ tehään pitäjään päivätöillä, ja jos hevospäivätöitä tarvitaan niin 1. päivätyö Hevosen ja Miehen kansa vastaa kolmea miehen päivätyötä. Siltavuoti Jaako Weijola valittiin työnjohtajaksi tienraivaukseen kahden markan päiväpalkalla ja kustannusluettelosta maksetaan laskun mukaan.”

2 §

”Kysymyksessä niistä kahenpuolen Ukkolan Kestikievaria, tehtäväksi määrättyin Seisovain siltain teosta Kahloin, päätettiin sillat tehtäväksi, mutta ennen kuin mitään työtä aljetaan walittiin Lukkari Aaron Kauppila, Talokas Juho Lehmikangas ja Siltavoudi Jaako Veijola, tekemään kustannusluettelon ynnä mitä muuta asiaan kuuluu. Niin tämä kuin edellinenki lähetetään Kuvernöörin wahvistettavaksi.”

Ensimmäisen kerran kokouspöytäkirja päätettiin pykälällä, että ”tyytymättömät tästä tehtyin päätösten yli saavat walittaa Lääninhallitukselle 30. kuluessa”.

Samana päivänä pidetty kunnan väliaikainen kokous päätti mm. että ”herra Provastilta R. W. Montinilta ylösluetut, laskut, Köyhile annetuista jyvistä ja jauhoista tekevät 647 markaa 41. penniä hyväksyttiin maksettavaksi siten että Kunnallislautakunta antaa herra Provastille welkakirjan kunnan puolesta 1. päivänä tulevaa marraskuuta”.

Syyskuun 22. päivänä pidetty väliaikainen kuntakokous päätti ensimmäisessä pykälässä, että ”ylösluettiin sen Koitelin Sahan ja Runttilan talon wälille uudesta ylösraivattavan maantieojan arvioluettelo, ja päätettiin raivaustyö aljettavaksi maanantaina 29. päivä sisällä olevaa syyskuuta”. Edelleen pykälässä mainitaan, että ”jos joku niskoittelee päivätöitten teossa, niin on työnjohtajalla walta palkata mies sen edestä hänen maksonsa pääle”.

Lokakuun 1. päivänä päätettiin kuulutusten jälkeen Ukkolan kahloin siltain teosta mm. että ”huutajan eli huutajain tulee laittaa kelvollinen takuu työnsä täyttämisestä ja oli alimmainen huuto pappilan puoleiseen siltaan 369. markkaa, joka lyötiin talokas Erkki Haipukselle, samoin Tuohimaan puoleinen silta seisahtui talokas Heikki Tuohimaale 323 markalla, josta molemmat tarjoukset hyväksyttiin”.