Pöytäkirjat kertovat Kiimingin kunnassa pidetyn vuonna 1878 seitsemän kuntakokousta. Niissä kirjattiin 19 asiapykälää. Tärkein asia oli kirkon katon ja muu korjaaminen. Korjaustöitä käsiteltiin kahdessa kokouksessa, yhteensä seitsemässä pykälässä.

Tammikuussa kuntakokous todetaan pidetyn Kiimingin ja Joloskylän miesten kanssa lukkarin virkatalolla.

Pöytäkirja kertoo:

”Esiin otettiin ja viime kokouksesta joulukuun 30 päivästä viime vuotta ylöslykätty asia niinsanotun Koitelin sahan maantiestä, josko Kiimingin Emäseurakunnan ja Joloskylän miehet tahtovat tehä valitusta sen Herra Kauppamies S. W. Antmannin Kuvernöörin oikeudessa Oulussa voitetun päätöksen yli, mainitun maantien ylöspidon suhteen, asiaa tarkemmin mietittyä tehtiin seuraava päätös, että otetaan sekä Kiimingin Emäseurakunnan että Joloskylän puolesta yhteinen asiamies joka valvoo että sanottu maantien riita-asia tulee Hänen Keisarillisessa Suomen Senaatin Talousosastossa laillisesti järjestyksessä ajettavaksi, johon toimeen valittiin yksimielisesti Talokas tästä kunnasta Kalle Kustaus Paso.”

Huhtikuun lopulla pidetty kuntakokous aloitettiin kirkon vesikaton tarkastuksella. Katto havaittiin vuotavaksi, ja ”asiaa vähän aikaan mietittyä, tekivät läsnä olevaiset yksimielisesti sen päätöksen, että entisen paanulauvat lasketaan alas, ja pannaan uusi katto kuusipuista höylätyistä päreistä sijaan”. Pöytäkirja kertoo edelleen lasketun päreitä tarvittavan 200 000 kappaletta. Niiden koko määriteltiin leveyden ja vahvuuden puolesta ja huutokaupattiin muutaman kymmenen tuhannen kappaleen erissä paikallaoleville.

Jo edellisessä sovittuna kesäkuun 11. päivänä päätettiin emäkirkon vesikaton korjauksesta näin:

”Se vanha Paanukatto korjataan kelvolliseen kuntoon sillä tavalla, että entisen poisvarissein Paanulautain sijaan pannaan uusia paanuja sen mukaan kuin tarves vaatii, ja muuten korjataan kaikki vikapaikat uusilla paanuilla. Työ päätettiin tehtäväksi niinsanotulla päiväpalkalla, jonka tehäkseen otti Lukkari Aaron Kauppila 2. markalla 25. pennillä päivältä ja sama palkka luvattiin apumiehelle.”

Samassa kokouksessa päätettiin jo tehdyt kattopäreet ilmoittaa myytäväksi huutokaupalla ja ”ilmoitetaan siitä sanomalehdissä joko Kaikussa eli Oulun Wiikkosanomissa, sekä kaupata Oulun kaupungin herroille jonka asian ja kaupustelemisen lupasi toimittaa talokas Antti Paso, josta hän antaa sitten tievon kunnalle”.

Kiimingin emäkirkon sakastissa lokakuun 27. päivä pidetyn kokouksen ainoan asian pöytäkirja kertoo seuraavasti:

”Esille otettiin uuden sekä Kunnan että Köyhäin kassan Kassamiehen valitteminen entisen kassamiehen Pekka Mannisen sijaan, joka sanotun toimen on ylössanonut. Johon yksimielisesti valittiin Sahan Kirjuri herra Johan August Rajal, josta toimesta hän ei vaatinut palkkaa. Päätettiin että entisen Kassamiehen Mannisen pitää tehä tili hallituksestaan 1. kuukauden sisään.”