Alakiimingin kunnan kymmenes kunnallishallinnon vuosi näyttää olleen jokseenkin seesteinen. Hallinnon alkuvuosina koetelleet katovuodet eivät näy enää mitenkään kokouspöytäkirjoissa. Lukkari Aaron Kauppila piti kokouksissa pöytäkirjaa. Hänen lisäkseen vain puheenjohtajana toiminut seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra Montin kirjoitti itse nimensä pöytäkirjaan. Muut käyttivät puumerkkiä.

Vuoden ensimmäisessä, tammikuussa pidetyssä kuntakokouksessa valittiin kunnallislautakunnan esimieheksi edelleen Lukkari Aaron Kauppila ja jäseniksi talokkaat Tuomas Takku, Pentti Paso, Joonas Ponto, Pekka Putkonen ja Eerik Kontio kolmeksi vuodeksi.

Oman kunnan kantorahoista tänä talvena päätettiin kannettavaksi kolme markkaa tilleriltä 1/24 osaverolta.

Maanantaina maaliskuun 20. päivänä 1876 pidetyssä kuntakokouksessa päätettiin seuraavaa:

”Esitykseen yhteisen mettän vahin palkkaamisesta pappilan mettäsaralle pohjoispuolelle Kiimingin jokia suostuttiin, ja lupasi tähän toimeen ruveta entinen talokas Juho Ponto, Pekkala, eholla että saha tehä kesälä heinää pappilan mettäsaralla olevilta ja talolta viljelemättömiltä paikoilta.”

”Lukkarin tilalle tehtävästä riihen teosta tuumattua, päätettiin että pannaan huutokauppaan, ehoilla että salvaa harja päälle, nostaa, ja laattia kingata hirsistä, Salvot tehään 6. tuumaiset, korkeus laattiasta tasakertaan 6. kyynärää, ja seisahtui Aaron Kauppilalle 56 markkaan.

Samassa pantiin huutokauppaan sekä wesi- ja lämpymäinkattoin pano mainittuun riiheen, wesikatto tehään päreistä ja lämminkatto hirsistä jos niitä piisaa muuten lauvoista. Kattaja laittaa päreet, lauvat ja naulat, työ lyötiin samalle Kauppilalle 29 markkaan 50 penniin.”

Huhtikuun kuntakokous kertoo seuraavaa:

”Herätettyyn kysymykseen, josko kunnat haluaisivat vastaanottaa niitä nykysin esityksessä olevia uusia Wirsi- ja Evangeliumikirjoja, sekä uutta Käsikirjaa ja Katekismusta, tekivät läsnäolevat sen esityksen ja päätöksen, että koska vanhat Wirsi- ja Evangeliumikirjat sekä Katekismukset ynnä muut Käsikirjat ovat meille vanhastaan tutut, sekä tarkoitukseensa sopivat ja vanhoista ajoista viljellyt, niin emme ensinkään saata suostua uuten meiltä tuntemattomain vastaan ottamiseen, jonka vuoksi pyytämme saaha pitää kiinni vanhoista meille tutuista ja kauan luetuista kirjoistamme.”

Toukokuun 14. päivänä jälkeen kirkonmenojen pidetyssä kuntakokouksessa päätettiin mm. seuraavaa:

”Herätettyyn kysymykseen josko Herra Vallesmanni Jaakko Simeliukselle maksetaan häneltä vaadittu palkkaraha Maanteitten ja Hollinginpitoasiain valvomisesta, tekevä 221 markkaa 75 penniä, tekivät läsnäolevat sen päätöksen, että ainoastaan puoli maksetaan siitä mitä hänelle on oikiastaan tulevaa kuudensadan markan jälkeen, ja jäännös toisella kerralla.

Kysymykseen minkäkaltaiset Kynttilänjalat nyt laitetaan Kunnan Kirkkoon, niitten viimme talvena poisvarastettuin sijaan tehtiin se päätös, että ainoastaan laitetaan yksi Alttarille ja yksi Saarnastoolille, kumpiki varustetut usiammilla Kynttilänsijoilla eli torvella.”

Palosyyninkimiehet valittiin erikseen Ylikinkerikuntaan, Keskikinkerikuntaan, Alakinkerikuntaan sekä Loukkojärven ja Jäälinjärven kinkerikuntiin.

Yhteisessä väliaikaisessa kuntakokouksessa Kiimingin emäkirkon sakastissa jälkeen kirkonmenon 28. päivänä toukokuuta päätettiin, että ”siihen huomena Maanantaina se 29 päivä tässä kuussa Kiimingin pitäjässä alkavaan Maanteittenjakotoimitukseen valittiin apu- ja mittausmiehet Johan Henrik Heinäjärvi ja Frans Oskar Kauppila, palkalla 2. markkaa 50 penniä päivä, sekä vielä kunnan puolesta talokas Antti Puirava niin kuin siihen sopiva”.

Kesäkuun kuntakokous päätti ”herätettyyn kysymykseen, josko Merikapteeni Oulun kaupunkista Jaakko Kukkonen, otetaan Maakauppiaaksi tähän Alakiimingin kuntaan, häneltä omistettavalle Mansikkamaan tilalle, entisen poishävinneen maakauppiaan Olli Kuittisen sijaan, myöntivät läsnäolijat yksimielisesti, niin kuin tarpeellinen kunnassa”.

Marraskuun kuntakokous päätti, että ”edusmieheksi siihen Herra Kihlakunnantuomarilta Kemin tuomiokunnassa, J. W. Lindblumilta uloskuulutettuun Kauppilan tilalla Eteläin kylässä, valtiopäivämies vaalia varten tapahtuvaan kokouksen valittiin tämän kunnan puolesta talokas Anders Puirava, jolle ote tästä kokouspöytäkirjasta valtuuskirjana annetaan”.

Joulukuun väliaikaisessa kuntakokouksessa päätettiin, että ”se kysymys josko pappilan mettävahti Juho Ponto Pekkala sais pappilan Kirkkoherran tilan mettästä hakata ittelleen hirsipuita asumahuoneen rakennusta varten, hylättiin yksimielisesti, syystä että asia on kuuluva yhteiseen kokopitäjän kokoukseen”.