Vuosi 1874 näyttää kirjattujen päätösten valossa varsin rauhalliselta Alakiimingin kunnassa. Pöytäkirjattuja asioita löytyy vuoden ajalta yhteensä 14; jäljempänä niistä esitetään seitsemän.

Kuntakokous kirkkoherran virkatilalla 3. päivä tammikuuta:

”Herra Kuvernöörin ja Ridarin Läänissä kiertokirjeen johdosta 2. päivänä joulukuuta viime vuonna N.ro 2880. Keskusteltiin lääkeaineitten maksusta tarttuvaisen eläinruton aikana, ja pysähtyivät kunnan jäsenet siihen päätökseen, että Kunnan Kassasta maksetaan asianomaiselle eläinlääkärille täydellinen palkinto käytetyistä lääkeaineista, johonka velvollisuuteen siis tämän kautta sitoutaan.”

2 §

”Esitettiin maakauppias Olli Kuittisen pyyntö päästä kauppiaaksi tähän kuntaan; vastaansanottiin yksimielisesti läsnä olevilta.”

Kauppiasasiaan palattiin jo 21.2. kokouksessa, jonka kokouksen 3. § kertoo seuraavaa:

”Suostuttiin talonpoika Antti Antinpojan Puiravan anomukseen, että tulla maakauppiaaksi tässä kunnassa, sillä eholla, ettei lyö mitään pyhäpäivinä, eikä myös pitä kaupaksi olutta eikä muita väkeviä juomia.”

4 §

”Asiamieheksi maanmittarityötutkimustoimitukseen Revisuuniin tänä vuonna piettävä Maakansliassa Oulussa, valittiin tästä kunnasta talokas Pekka Koskela.”

3 §

”Allekirjotettu puheenjohtaja esitteli maantiesiltoja rakennettavaksi kahteen kahloon, molemmille puolille Ukkolan Kestikievaria, mutta tämä esitys vastaansanottiin yksimielisesti läsnä olevilta kunnan miehiltä.”

Puheenjohtajana kokouksessa toimi jo muutaman vuoden seurakunnan kirkkoherrana toiminut R. W. Montin.

Kesäkuun jälkeen seuraava kokous pöytäkirjojen mukaan pidettiin vasta 2.12. Tällöinkin asioita oli vain yksi. Talviteiden tikkaaminen eli viitoitus annettiin Jäälin tienhaarasta Pitkäahon taloon ja vielä kirkolta Haukiputaan rajaan mökkiläinen Erik Tirille ja kirkolta ylöspäin Runttilan talon rantaan talokas Pekka Koskelalle.