Vuosi 1870 ei pöytäkirjojen mukaan Alakiimingin kunnassa juuri poikennut edeltäjistään. Pääosa asioista on edelleen erilaisia puutteeseen ja sairauksiin liittyviä avustus- ym. päätöksiä.

Varsinaisia kuntakokouksia ja köyhäinhoitokunnankokouksia pidettiin tänä vuonna yhteensä kaksitoista.

Tammi–helmikuussa köyhäinhoitokunnan kokouksissa päätettiin huutokaupata erään köyhän vaimon hoito sekä annettiin toistakymmentä avustuspäätöstä pienestä määrästä jauhoja.

Kuntakokouksessa maaliskuussa siirrettiin lehmän hinnan takaisinmaksua ja annettiin ”mennävuonna Köyhäin Hoijon takuulla annettu Lehmä, annetaan vielä seisoa edelleen samaan aikaan asti” eräälle puuttella olevalle.

Saman kokouksen pöytäkirja kertoo tilintarkastuksesta edelliseltä vuodelta seuraavaa: ”Ylösluettiin Kunnan kassan tilit viime vuoden kohalle, jotka allekirjoitettiin, samassa esiteltiin tilintutkioita asiasta, jotka havattiin tarpeettomaksi. Samon myös ylösluettiin Köyhäin kassan tilit viime vuodelta joka päätettiin lauseella kuin edellinenki.”

Pöytäkirjat kertovat, että lukkari ja pöytäkirjanpitäjä Aaron Kauppila oli monitaitoinen ja ahkera toimen mies. Hän sai tehtäväkseen moninaisia työtehtäviä joko ”huutoonpanon” jälkeen tai ”kohtuullisesta hinnasta”. Näitä työtehtäviä olivat arkunteko, haudankaivuu, ruumiinkuljetukset, talvitien viitoitus sekä erilaiset kirvesmiestaitoa vaativat muut tehtävät.

Väliaikainen kuntakokous kesäkuun 12. päivältä kertoo: ”Kysymykseen Maantien rajapaaluin/tolppain/laittamisesta tiellä Ylikiimingille, tehtiin seuraava päätös että Kuulutuksen kautta ensi Sunnuntaina ilmoitetaan ja samassa myödään huutokaupassa vähimmän vaativalle laitettavaksi.”

Väliaikainen kuntakokous Lukkarin tilalla syyskuun 19. päivänä 1870/2 § kertoo seuraavaa:

”Brantsyynin asettamisesta toiselle vakavammalle kannalle, tehtiin seuraava päätös, että valitaan yksi päällikkö useammiksi vuosiksi, joka kiertää kahesti vuoessa kylän ympäri ja sille apulaisiksi kaksi miestä aina kinkerikunnasta vuoron mukaan kuten ennenkin, jossa tapauksessa mainittu päällikkö saakoon palkaksi 10 penniä joka talon kohalle, joksi valittiin allekirjoittanut kunnankirjoittaja.”

Saman kokouksen viides pykälä kertoo:

”Kunnan eli kylän ryöstömieheksi, sen ennen tätä valitun, mutta laiminlyöneen talokkaan Pekka Hurun Puitin sijaan valittiin yksimielisesti talonomistaja tästä kunnasta Juho Ukkola, josta hän saakoon palkkaa 2 markkaa asiasta kumppanin palkka siihen luettuna, josta tapauksesta menivät hänelle takuuseen talokkaan Joonas Manninen ja Paavo Leppälä ryöstetyin rahain löytymisestä ym.”

Lukija jää kysymään, mikä oli edellisen pykälän asia nykysuomeksi sanottuna.