Lukijalle

Tämä sivusto perustuu vuonna 1992 julkaistuun Kestilän kunnan 125-vuotishistoriikkiin. Teksti on pääosin sama kuin kyseisessä historiikissa; kieliasua on tarkistettu jonkin verran ja kuvitus on lisätty. Seuraava esipuhe on alkuperäisteoksesta.

Kestilän kunta viettää 125-vuotisen toimintansa juhlaa kuluvana kesänä. Juhlavuoden kunniaksi on kunta halunnut kunnioittaa menneitä polvia ja heidän arvokasta työtään kotikuntamme hyväksi. Parhaana arvostuksen osoituksena on menneiden sukupolvien vaikeiden vaiheiden kertominen historiikissa. Samaan aikaan valmistuu myös laaja valokuvateos, johon olemme koonneet laajan valokuvakokoelman kertomaan kuvallisesti pitäjämme menneisyydestä.

[Kuva: Kestilän maisemaa]

Köyhyys, alati paisunut velkataakka ja huoli tulevaisuudesta olivat kunnan päättäjien murheena menneinä aikoina. Vaikeita aikoja on kestisillä ollut kannettavana keskimäärin useammin kuin muualla Suomessa. Kestilässä onkin sosiaalitoimi ollut aina hyvin merkittävä kunnan tehtävä.

Puute ja kurjuus on kannettu yhteisvastuullisesti. Vähäosaisia ei ole heitteille jätetty. Vaikka kunnan kassa on tyhjillään ollut, on vähäosaisten auttamiseen rahaa hankittu. Velkaa velan päälle on jouduttu tekemään, mutta kuntalaisten parhaaksi on toimittu.

Vähävaraisuus ja syrjäinen sijainti sekä pienuus eivät ole Kestilää estäneet suurissa kehittämishankkeissa. Oma lääkäripiiri, kunnallinen keskikoulu, vanhainkoti ja vihdoin mittavimpana oma maatalousoppilaitos ja sen myötä avovankila osoittavat kestisten hyviä yhteyksiä valtiovaltaan ja päättäviin elimiin. Ne ovat samalla hyvä osoitus kuntalaisten yhteistyön voimasta.

Yhteistyöllä on saatu syntymään suuria hankkeita. Hankkeita, joista on aina jouduttu kilpailemaan muiden kuntien kanssa kanssa. Ne eivät ole olleet itsestään selviä. Niiden hyväksi on vaadittu mittava työmäärä ja ennakkoluuloton kehittämishalu.

Kiitän kuntalaisia hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä sekä siitä, että olemme tämän historiikin voineet toteuttaa. Toivon, että tämän sivuilta jokainen lukija löytää kiinnostavaa luettavaa. Aineisto on laaja, joten kunnan vaiheista on voitu mukaan ottaa vain vähäinen osa. Henkilöistä on teokseen voitu ottaa vain muutama. Jokaisen kuntalaisen osuus on ollut vuosikymmenten varrella tärkeä. Kunta on kuntalaisia varten. Kunnan vaiheet ovat samalla kaikkien kuntalaisten yhteisiä vaiheita, niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.

Historiikin on kirjoittanut koulutoimenjohtaja Ahti Karvonen Haapavedeltä. Hän hoiti aikanaan Kestilässä vastaavaa virkaa. Kiitän toimikunnan puolesta kirjoittajaa mielenkiintoisesta ja varsin laajasta kuntamme vaiheiden esittelystä. Työ ei ole ollut helppoa, sillä aineistoa kunnan vaiheista löytyy runsaasti. Karsintaa on jouduttu tekemään kaiken aikaa. Kiinnostavia ja tärkeitä vaiheita on runsaasti jäänyt tuleville historian tutkijoille työstettäviksi.

Historiatoimikuntaan ovat kuuluneet äidinkielen ja historian lehtori Satu Poutiainen, kulttuurisihteeri ja kanslisti Esteri Mannermaa, koulutoimenjohtaja Päivi Myllylä, kirkkoherra Tapio Leinonen, kunnanvaltuutettu Pentti Kauppinen ja kunnanvaltuutettu Seppo Mannermaa. Allekirjoittanut on toiminut puheenjohtajana toimikunnassa.

Lehtori Satu Poutiaista ja kirkkoherra Tapio Leinosta kiitämme yhdessä kirjoittajan kanssa huolellisesti ja vaivaa nähden tehdystä teoksen kielellisen asun ja asia-aineiston tarkistamisesta. Kiittäen ja antoisia lukuhetkiä toivottaen Kestilä-päivillä 3.7.1992

Alpo Pikkarainen
Kunnanvaltuuston ja historiatoimikunnan puheenjohtaja