Kalle Arvola oli 1700-luvulla Limingassa elänyt varakas talonpoika, joka osallistui Oulun kihlakunnan edustajana valtiopäiville 1755–1756. Hän tuli tunnetuksi sekaantumisestaan valtiopäivillä käytyyn hattujen ja myssyjen puoluepeliin. Tuolloin puolisalaisen hovipuolueen, myssyjen, aikomuksena oli vahvistaa kuninkaanvaltaa ja horjuttaa vallassa olleen hattupuolueen asemaa. Talonpoikaissäädyn piirissä myös Kalle Arvola osallistui myssypuolueen neuvotteluihin ja vehkeilyihin.

Kuninkaanvallan kasvattamiseen tähdännyt salainen hanke kuitenkin paljastui, ja sitä tutkimaan määrätty komissio kuulusteli myös Kalle Arvolaa. Sairastunut Arvola laverteli kuulustelussa ratkaisevia asioita sivu suunsa joko kuolemanpelosta, houreissaan tai silkkaa tietämättömyyttään. Mahdollisesti Arvola ei ruotsin kielen taidottomana ollut myöskään selvillä asian vaarallisuudesta. Kuulustelujen perusteella Arvolaa uhkasi rangaistus, mahdollisesti jopa kuolemantuomio, vallankumouksen suunnittelusta, ja hänet rahdattiin kiireen vilkkaa kotiin. Perimätieto Limingassa kertoo:

”Arvolan talosta on ollut ennen Kalle-niminen isäntä herrainpäivillä. Hänen kerrotaan olleen hyvin jäykän miehen. Säätykokouksessa hän puhui liian rohkeasti ja, kun häntä siitä ruvettiin ahdistamaan, täytyi hänen lähteä pakoon. Toverit kuljettivat hänet tynnyrissä Ruotsista Suomen puolelle. Siitä sai arvolainen liikanimen Tynnyri-Kalle.”

Kalle Arvola oli vaikuttamassa myös kotipitäjänsä asioihin. 1700-luvun puolivälissä Liminka kärsi runsaasta tervanpoltosta aiheutuneesta puun puutteesta ja arvometsien tuhoutumisesta. Vuonna 1755 Arvola anoi tervanpolton kieltämistä Limingassa vedoten metsien puutteeseen ja työvoimapulaan. Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut vielä toimenpiteitä. Vuoden 1760 valtiopäivillä hänen pyyntönsä tervanpolton täydellisestä kieltämisestä uudistettiin, ja kaksi vuotta myöhemmin kielto toteutuikin.

Vanhemmat

Jaakko Kaarlenpoika Kuivala ja Valpuri

Puoliso

  1. Marketta Erkintytär Arvola
  2. Sofia Jaakontytär Pietola

Lähdeluettelo

  • Rantalakeus 14.4.2004
  • Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia V. 1954.
  • Biografiakeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Kalle Arvola