Valtiopäivämies Pekka Ahmavaaran poika Arvi Ahmavaara syntyi Iissä 13.8.1886. Hän kävi Oulun suomalaisen klassillisen lyseon ja valmistui ylioppilaaksi vuonna 1906. Ahmavaara jatkoi opintojaan suorittamalla filosofian kandidaatin tutkinnon vuonna 1910 ja suuntautumalla sen jälkeen juridisiin opintoihin. Hän suoritti oikeustutkinnon vuonna 1912 ja seuraavana vuonna ylemmän hallintotutkinnon. Tavanmukaisen tuomioistuinharjoittelun jälkeen Ahmavaara sai varatuomarin arvonimen vuonna 1915.

Vuosina 1912–1917 Arvi Ahmavaara toimi Rovaniemellä asianajajana ja vuosina 1917–1918 Kemin tuomiokunnan vt. tuomarina. Tämä jälkeen hän palasi Pohjois-Pohjanmaalle ja asettui asianajajaksi Ouluun. Ammattiaan harjoittaessaan hän saavutti harvinaisessa määrin oikeutta hakevan kansan luottamuksen.

Vuonna 1934 Ahmavaara antautui tuomarin uralle, kun hänet nimitettiin Lapinmaan tuomiokunnan tuomariksi. Nimitystä voidaan pitää varsin poikkeuksellisena, sillä Suomessa ei tiettävästi ollut aiemmin nimitetty kihlakunnantuomariksi henkilöä, joka oli hankkinut kokemuksensa ensisijaisesti asianajajan ammatissa. Arvi Ahmavaara työskenteli tuomarina kymmeniä vuosia eri tuomiokunnissa; Lapinmaan tuomiokunnan tuomari Kittilässä hän oli vuosina 1934–1938, Piippolan tuomiokunnan tuomari Haapajärvellä vuosina 1938–1942 ja Iin tuomiokunnan tuomari Oulussa vuosina 1942–1956, missä virassa hän pysyi eläkkeelle jäämiseensä saakka. Ahmavaara oli hyvän suomalaisen tuomarin perikuva: hän oli tunnollinen, kyvykäs ja humaani mies, jolla oli järkkymätön oikeudentaju. Hän perehtyi monipuolisesti kotiseutunsa olosuhteisiin ja väestön tarpeisiin ja saavutti laajojen kansalaispiirien jakamattoman kunnioituksen.

Isänsä esimerkkiä seuraten Arvi Ahmavaara lähti mukaan myös poliittiseen toimintaan. Hän oli Kokoomuksen kansanedustaja vuosina 1929–1930 ja 1945–1954. Edustajanuransa aikana hän oli jäsenenä useissa valiokunnissa ja myös valtakunnanoikeudessa. Lisäksi hän oli perustuslakivaliokunnan pitkäaikainen puheenjohtaja ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Ahmavaara kantoi oikeusministerin salkkua Cajanderin III hallituksessa 1937–1938. Muista hänen luottamustehtävistään mainittakoon muun muassa presidentin valitsijamiehen toimi vuosina 1950 ja 1956, Oulun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajuus sekä Oulun läänin eteläisen vaalipiirin keskuslautakunnan puheenjohtajuus. Arvi Ahmavaara sai laamannin arvonimen vuonna 1949.

Vanhemmat

valtiopäivämies, kunnallisneuvos Pekka Ahmavaara (Aulin) ja Anna Maria Mustonen

Puoliso

postinhoitaja Jenni Margareta Päkkilä

Lähdeluettelo