Hailuodon pääelinkeino on ollut maatalous. Aiemmin karjankasvatus oli tärkeää. Saaressa jatkui aina 1950-luvulle saakka vapaa laidunnus: karja sai kulkea kesän vapaana saaren länsi- ja pohjoisosissa. Nautojen lisäksi kasvatettiin lampaita, joiden syksyinen kokoaminen, ns. Luovon markkinat, oli huomattava tapahtuma. Nykyään karjankasvattajia on vähän; useimmat maatilat ovat siirtyneet viljanviljelyyn. Metsätalous on tullut entistä tärkämmäksi. Hailuodossa kasvaa myös runsaasti jäkälää, jota poimitaan edelleen etupäässä vientiin.

Saarikunnalle luonnollisia elinkeinoja ovat merenkulku ja kalastus. Kalastuksen merkitys on viime vuosina vähentynyt. Ammatikseen kalastavia on enää vain muutama.

Katso myös