Hautaperän tekojärven patosortuma on saatu korjattua ja patoa vahvistetaan edelleen joka puolelta. Sortuma sattui viime perjantai-iltapäivällä yllättäen alkaneiden rankkasateiden jälkeen. Sortuma havaittiin kolmen maissa ja paikalle hälytettiin välittömästi kuorma-autoja ja vesipiirin suunnittelijoita ja työnvalvojia korjaamaan noin 30 metrin matkalla liikkeelle lähteneitä maamassoja. Vesi ei kuitenkaan päässyt padon reunan yli, ja uhkaavalta näyttäneestä tilanteesta huolimatta padon alapuolella olevilla asutuksilla ei ollut suurta vaaraa. Sunnuntaina altaan veden pintaa oli laskettu puoli metriä aikaisemmasta, paineen alentamiseksi patoa vastaan.

”Sortuman laajuus yllätti, sillä vaikka pieniä pintavalumia padon rinteillä olikin ollut, ei tällaiseen repeämään oltu osattu varautua”, kertoi Hautaperän allastyömaan työpäällikkö insinööri Esa Lilja. Korjaustyöt saatiin kuitenkin pian käyntiin ja kaikkiin mahdollisiin varatoimiin ryhdyttiin, jotta onnettomuutta ei missään tapauksessa pääsisi tapahtumaan. Altaan viereiset Köyhänperän ja Kumisevan tiet suljettiin puomeilla liikenteeltä. Padon sortumaa ryhdyttiin täyttämään soralla, jota kaikkiaan 44 lähiseudun kuorma-autoa ajoi perjantai-iltapäivästä aina lauantai-iltaan asti läpi yönkin keskeytyksettä.

”Nyt tilanteen pitäisi olla kunnossa”, totesi Lilja. Hän kertoi lopullisiin tutkimuksiin ryhdyttävän keskiviikkona, jolloin vesipiiristä tulee altaan suunnittelijoita ja rakentamisen työnvalvojia selvittämään sortuman syytä ja tulevia varmuustoimia padon vahvistamiseksi. Vielä eilen padolla työskenteli 12 haapajärvistä kuorma-autoilijaa ajamalla soraa eri puolille altaan reunoja. Veden pinta on edelleen alhaalla, 98,5 metriä meren pinnan yläpuolella, kun se perjantai-iltapäivällä sortuman sattuessa oli 99,3 metriä merenpinnan yläpuolella.

Haapajärven KTK:n kuorma-autoista kaikki ovat olleet tekemässä Hautaperän altaan patoa viime kevättalveen asti. Tauon jälkeen sortuma aiheutti lisää töitä padolla viime viikolla. Suurin osa kuorma-autoilijoista varamiehineen oli ahertamassa perjantaina ja lauantaina, ja osa heistä vielä tällä viikollakin. Sortumapaikalle ajettiin padon harjaa pitkin, ja raskaiden autojen liikkuminen aiheutti työskentelyn alkuvaiheessa lisää valumia, joita rankkasade lisäsi.

Kuorma-autoilijoiden työskentely oli ripeää, ja pitkästä ja mutkaisesta soranhakumatkasta huolimatta saatiin onnettomuusvaara torjutuksi nopeasti. Haapajärvisten kuorma-autoilijoiden lisäksi paikalle tuli työvoimaa lähipaikkakunnilta kalustoineen. Lähes kaikilla 44 kuorma-autoilijalla on työsopimus vesipiirin kanssa; Hautaperän työmaan päätyttyä haapajärvisiä kuorma-autoilijoita on ajanut soraa Oksavalle kesäkuun puolivälistä alkaen.

Kyseinen Hautaperän tekojärvi kuuluu Kokkolan vesipiirin tekemään Kalajoen vesistötalouden järjestelysuunnitelmaan. Hautaperän järvi toimii tulvavesien keräilyaltaana, johon vedet tulevat suurimmaksi osaksi Haapajärveltä, Reisjärveltä ja osaksi Pyhäjärveltäkin. Padossa olevan sulun yhteyteen on Revon Sähkö rakennuttanut Hinkuan voimalaitoksen ja altaan juoksutuskanavan varteen alun toistakymmentä kilometriä alemmaksi Oksavan voimalaitoksen.

Vajaan kymmenen neliökilometrin suuruinen tekojärvi täytettiin ensi kertaa kokonaan kesäkuun puolivälissä, jolloin padon lujuuslaskelmiin uskottiin, vaikka 10–15 metriä korkea pato pitää takanaan 50 miljoonaa tonnia vettä. Vesialue on laajimmillaan 750 hehtaaria. Järvi on Haapajärven suurin, ja sen veden laatu on alkanut parantua. Padon reunoille kasvavan nurmikerroksen uskotaan sitovan maakerrosta ja estävän sortumien syntymistä myöhemmin.