Haapajärven Autiorannalla asuu mukavaa väkeä. Sama välitön, talkoohenkinen kyläyhteisö Autioranta on vieläkin, vaikka kylälle on viime vuosina tullut hyvin paljon uutta. Kun kylän kansakoulu lakkautettiin yhdeksän vuotta sitten, siitä tehtiin metsurien kurssikeskus ympärivuotiseen käyttöön. Ja vesipiirin hankkeista Kalajoen vesivoiman kahlitsemiseksi on hyvin paljon kerrottukin. Kalajoki virtaa Autiorannan kylän halki, ja siihen liittyy moni asia kylän jokapäiväisessä elämässä. Sitten tuli Revon Sähkö ja rakensi voimalaitoksen Autiorannalle. Oksavan voimalaitos on Autiorannalla Myllykankaalla, sanokoon oksavalaiset mitä hyvänsä sen nimen ja sijainnin suhteen.

Toinen Revon Sähkön voimalaitoksista Haapajärvellä on Autiorannalla aivan Myllylän talojen pihapiirin tuntumassa. Taloja on kaksi, molemmissa isäntänä Augusti Myllylä -nimiset miehet. Aivan oikein, kaksi eri isäntää kahdessa eri talossa, nimet vain ovat samat. Talot ovat vanhoja sukutaloja, ja nykyiset isännät ovat pikkuserkukset keskenään. Taloilla on siis perinteitä ja tunnearvoja, mutta nykyinen uusi naapuri edustaa aivan toisenlaisia arvoja, nykyaikaa: voimalaitos tuottaa sähköä, energiaa koteihin ja teollisuudelle, hyödyllinen asia sinänsä. Uusi naapuri on hyväksytty kyläyhteisöön.

Augusti ja Katri Myllylä asuvat talossa, joka on lähempänä ohi kulkevaa pohjoispuolelta jokea Nivalaan vievää tietä. Heidän kertomuksestaan kuvastuu suuri asiantuntemus uudesta naapurista. Ovathan he saaneet seurata voimalaitoksen ja padon rakentamista aina niistä vaiheista asti, kun vesipiirin miehet tulivat kysymään maata ostettavakseen. Suuri osa Myllylän maista onkin nykyisin altaan pohjana samoin kuin monien muidenkin naapureiden.

Aluksi meillä oli tietenkin epäluuloja voimalaitosta kohtaan. Suurin pelko oli se, että laitoksen ääni häiritsisi. Mutta se pelko on osoittautunut aiheettomaksi nyt, kun voimalaitos on käytössä jo täydellä tahollaan, kertoi Augusti Myllylä. Hänen mukaansa muutkaan kylällä eivät ole pettyneet laitoksen suhteen, sillä myydyistä maista on saatu kohtuullinen korvaus, ja niillä maanomistajilla, jotka ovat halunneet uusia maita, on ollut tilaisuus hankkia niitä lähistöltä.

Allas toi työllisyyttä ja piristystä kylälle

Vesipiirin kanavatyömaa ja Revon Sähkön voimalaitosrakennukset toivat Autiorannan kylälle rakennusvaiheidensa aikana huomattavan määrän uusia työmiehiä, samalla kun ne työllistivät myös oman kylän väkeä. Uudet ihmiset toivat mukanaan uusia virikkeitä, ja heitä vierailikin usein kylän taloissa. Myllylän talon toisessa päässä oli voimalaitoksen toimisto, ja sen työntekijät kävivät isäntäväelle hyvin tutuiksi. – Ennen kaikkea piristystä työvaiheet meillekin toivat, totesi emäntä, Katri Myllylä, joka on omaa sukuaan Koutonen Nivalasta.

Nyt allasrakennelman ja juoksutuskanavan ympäristö on vielä hyvin ruma, epämääräisiä savikasoja ja rikkirevittyä maata on joka puolella. Talojen kauniiseen pihapiiriin kuitenkaan ei ole koskettu. Vain kaksi vanhaa arvokasta aittaa oli jouduttu purkamaan voimalan tieltä, mutta aittoja Myllylöiden pihalla on vielä useita. Ensi kesänä vesipiiri aloittaa Autiorannalla uudenlaiset työt. Silloin siistitään maisema, penkat tasoitetaan ja myllerretyille pelloille samoin kuin kanavan reunoille kylvetään ruoho. Luonnon muovaava vesiväylä siirtyy toiseen paikkaan kolmen kilometrin matkalla Autiorannalla voimalaitosta rakennettaessa. Voimala, pato ja kanava sulautuivat täysin ympäristöön, ja tehtyjä maiseman muutoksia on sen jälkeen paljon helpompi sietää silmissään, varsinkin, kun ottaa huomioon sen merkityksen.